DRTZ504 Seminář k magisterské práci

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Alena Blažejovská (přednášející)
doc. Mgr. Petr Francán (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
MgA. Tomáš Gruna (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–10:00 720
Předpoklady
schopnost důsledné práce s textem a odbornou literaturou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vytvořit podmínky pro vznik kvalitní teoretické diplomové práce, motivovat studenta k rozvíjení vlastních osobitých názorů na vybrané téma, spolu se schopností důsledné práce s odbornou literaturou a dalšími adekvátními zdroji.
Výstupy z učení
Student je schopen definovat téma práce. Dokáže připravit rešerše odborné literatury a dalších adekvátních zdrojů. Je schopen aplikovat znalosti z oblasti audiovizuální, rozhlasové/audiální tvorby v rámci odborného textu. Dokáže důsledně zapracovávat průběžné připomínky vedoucího práce, tak aby dosáhl maximální kvality textu.
Osnova
 • Definice tématu, volba metodologie, časový harmonogram práce Rešerše v oblasti odborné literatury, archivů a dalších zdrojů Vyhodnocení zdrojových materiálů Koncepce jednotlivých segmentů teoretické práce Průběžné konzultace v různých vývojových fázích textu Aplikace připomínek vedoucího práce Vyhodnocení kvality zpracovaných segmentů Formální a obsahová revize textu a jeho směřování
Literatura
  povinná literatura
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  doporučená literatura
 • Benjamin W. Dílo a jeho zdroj, Odeon, Praha 1997. info
 • BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Nové verze materiálů k 11. 11. 2004. 2001 , 11. 11. 2004 [cit. 2007-02-12]. Dostupný z WWW: . info
 • Bolter, Jay David - Grusin, Richard. Remediation :understanding new media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. xi, 295 s. info
 • Eco, U.: Teorie sémiotiky. JAMU : Brno, 2004. info
 • Ed. Lister, M. a kol.: New Media: A Critical Introduction, Londýn, 2003. info
 • Ed. Wardrip-Fruin, N. a kol.: The New Media Reader. Cambridge: The MIT Press, 2003. info
 • Giddens, Anthony: Sociologie. Praha, Argo 1999 (kapitola 14. Masová média a populární kultura). info
 • Lev Manovich: "The language of New Media", The MIT Press London, 2001. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
Výukové metody
práce s textem, diskusní metody, samostatná práce studenta,kritická reflexe, dramaturgická analýza,
Metody hodnocení
zápočet na základě důslené práce na textu dle dohodnutého časového harmonogramu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.