DRTZ107 Literary Works

Theatre Faculty
Winter 2015
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 12:00–13:30 413
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTL107 Literary Works )
stylistická obratnost, potřeba tvůrčího sebevyjádření, základní orientace v literárních žánrech
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Rozvíjení variací autorské literární tvorby, schopnosti tvůrčí reflexe a bezprostřední prezentace vlastního díla.
Syllabus (in Czech)
  • Studenti v týdenních intervalech vytvářejí především texty vycházející z konkrétních zadání, zaměřené na praktickou aplikaci rozmanitých tvůrčích metod, vedoucích jak k získání formální zručnosti, tak k rozvíjení imaginace. Práce jsou prezentovány a analyzovány v rámci semináře, kde jsou studenti vedeni k tomu, aby byli schopni pohotově rozebírat díla svých kolegů, jakož i bezprostředně reflektovat svou vlastní tvorbu optikou kritického percipienta.

Literature
  • Percy LUBBOCK: The Craft of Fiction. Cox and Wyman.1972. info
  • Raymond QUENEAU: Stylistická cvičení. Volvox Globator.1994. info
Teaching methods (in Czech)
seminář
tvůrčí práce a její reflexe, práce s textem, diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě docházky, aktivní tvůrčí práce a plnění průběžných zadání
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (Winter 2015, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2015/DRTZ107