DRTL107 Literary Works

Theatre Faculty
Summer 2023
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
stylistická obratnost, potřeba tvůrčího sebevyjádření, základní orientace v literárních žánrech
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Rozvíjení variací autorské literární tvorby, schopnosti tvůrčí reflexe a bezprostřední prezentace vlastního díla.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen vytvořit dle zadání kratší literární útvary pestré žánrové škály. Dokáže svůj text prezentovat formou autorského čtení. Je schopen analyzovat kratší literární útvary a vyhodnotit je z hlediska potenciálního uplatnění v různých médiích. Dokáže reflektovat a zapracovat dramaturgické připomínky a rozvíjet svůj autorský text směrem k vyšší kvalitě.
Syllabus (in Czech)
 • Studenti v týdenních intervalech vytvářejí především texty vycházející z konkrétních zadání, zaměřené na praktickou aplikaci rozmanitých tvůrčích metod, vedoucích jak k získání formální zručnosti, tak k rozvíjení imaginace. Práce jsou prezentovány a analyzovány v rámci semináře, kde jsou studenti vedeni k tomu, aby byli schopni pohotově rozebírat díla svých kolegů, jakož i bezprostředně reflektovat svou vlastní tvorbu optikou kritického percipienta.
Literature
 • Allen, R. Creating Fiction in Five Minutes. 1st edition. Story Press, 1997. ISBN-10: 1884910270. info
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. ISBN 2-907114-22-0. info
 • Epstein, Jean: Poetika obrazů. Herrmann & synové, Praha 1997. info
 • Montaigne M. Eseje, Odeon Praha1996. info
 • Percy LUBBOCK: The Craft of Fiction. Cox and Wyman.1972. info
 • Raymond QUENEAU: Stylistická cvičení. Volvox Globator.1994. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • ŠVANDA, Pavel. Esej o eseji (Essay on Essay). In Přednáška o divadle a umění. Brno: JAMU Brno, 2007. p. 397-406. ISBN 978-80-86928-24-1. info
Teaching methods (in Czech)
seminář
tvůrčí práce a její reflexe, práce s textem, diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě docházky, aktivní tvůrčí práce a plnění průběžných zadání
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2023/DRTL107