DRTZ401 Dílna magisterské práce

Divadelní fakulta
zima 2014
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. PhDr. Alena Blažejovská (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DRTL401 )
orientace v dané problematice dle tématu magisterské práce
schopnost konstruktivní diskuze a kritického a analytického myšlení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student dospěje k důsledně formulovanému konceptu své práce a vytvoří dostatečnou zdrojovou a ideovou základnu pro realizaci svého teoretického odborného textu.
Osnova
  • Student je směrován ke zvládnutí adekvátní literatury a k vyhledání a získání patřičných materiálů jako základu své teoretické práce. Formou seminárních prací mapuje, analyzuje a reflektuje své bádání ve sféře vytýčené zadáním magisterské práce. Při individuálních konzultací a kritických diskuzích v rámci semináře prověřuje nosnost svého tématu. Připravuje zdrojové materiály. Samostatně pracuje ve filmových, televizních, rozhlasových archivech. Výsledky své badatelské činnosti pravidelně představuje v rámci semináře.
Literatura
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu práce
Výukové metody
Forma: Dílna
Seminář

Metody: Kritické myšlení, diskuze, analýza textů, samostatná práce studentů, individuální výuka a konzultace.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet na základě pravidelných konzultací, plnění zadání a účasti na seminářích
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019.