DJTL219 Mezinárodní divadelní festival II – technologická praxe

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/56/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jakub Mareš (přednášející)
BcA. Jan Škubal (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování 1. ročníku studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem festivalu je poskytnout studentovi možnost ověření dosavadních znalostí a dovednostíá při realizaci mezinárodního festivalu, kde si ověří své dosud získané dovednosti a znalosti a prohloubí své dovednosti v oborech: stavba, světlo, zvuk pod supervizí odborných pedagogů.
Výstupy z učení
Student absolvováním předmětu prohloubí své praktické dovednosti v oblasti technického zajištění mezinárodního divadelního festivalu.
Student bude taky cizojazyčné komunikace v odborné terminologii.
A bude schopen samostatně plnit zadané úkoly, hodnotit a poskytnout zpětnou vazbu.
Osnova
  • Studenti prakticky realizují v rámci festivalového týdne Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER naplánované aktivity v rámci organizačního týmu. Jsou zapojeni do aktivit v jednotlivých prostorách, kde zajišťují dle úrovně svých dosavadních znalostí a dovedností technologické zabezpečení jednotlivých inscenací, offprogramových aktivit apod. Výkon praktických činností se pohybuje v oblasti operativního řešení problémů, výhodnocení a zpětné vazby, týmové práce a spolupráce, mezioborové komunikace.
Výukové metody
Samostatný technologický výkon v rámci organizačního týmu festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER během festivalového týdne, týdne přípravného a týdne postprodukčního.
Metody výuky:
samostatná práce studentů pod supervizí pedagogů a pracovníků fakulty, týmová práce studentů různých oborů fakulty.
Metody hodnocení
Zápočet za účast na základě hodnocení výkonu pedagogem a vedoucím příslušné organizační sekce a koordinátorem festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.
A na základě předložení písemného hodnocení v rozsahu minimálně tří normonstran.
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.