DJTL219 Technická podpora festivalu

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
0/8/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jakub Mareš (přednášející)
BcA. Jan Škubal (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Podle ročníků : 1. vstup do studia absolvování zimního semestru Ostatní ročníky absolvování předchozího studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl: festival poskytne studentovi jiný pohled na provoz a práci na jevišti, využije své znalosti z oborů stavba, světlo, zvuk v e zkráceném hektické festivalovém dění a prověří jeho flexibilitu, iniciativu a kreativitu. Deskriptory: Student projede festivalem a vyjde s ošlehanými tvářemi se znalostmi a připravený na další festivalový maraton.
Osnova
  • Student zabezpečuje festivalové divadelní prostory po technologické a technické stránce.
Literatura
  • literatura všech dosud absolvovaných předměr
  • Veškerá literatura všech absolvovaných předmětů
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 8
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Metody hodnocení
* Letní semestr
Zápočet na základě účasti
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.