DJTL219 International Theatre Festival II - Technological Practice

Theatre Faculty
Summer 2023
Extent and Intensity
0/56/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Jakub Mareš (lecturer)
BcA. Jan Škubal (lecturer)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Blanka Chládková
Theatre Management and Stage Technology Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Theatre Management and Stage Technology Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování 1. ročníku studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Objective: The festival will provide the student a different perspective on operations and work on stage, will use its expertise in the fields of construction, light, sound in summary hectic festival events and examine its flexibility, initiative and creativity. Descriptors: Student festival passes and comes with threadbare clothes faces with knowledge and ready for another marathon festival.
Learning outcomes (in Czech)
Student absolvováním předmětu prohloubí své praktické dovednosti v oblasti technického zajištění mezinárodního divadelního festivalu.
Student bude taky cizojazyčné komunikace v odborné terminologii.
A bude schopen samostatně plnit zadané úkoly, hodnotit a poskytnout zpětnou vazbu.
Syllabus
  • Student secures festival theater spaces for technological and technical aspects.
Teaching methods (in Czech)
Samostatný technologický výkon v rámci organizačního týmu festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER během festivalového týdne, týdne přípravného a týdne postprodukčního.
Metody výuky:
samostatná práce studentů pod supervizí pedagogů a pracovníků fakulty, týmová práce studentů různých oborů fakulty.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet za účast na základě hodnocení výkonu pedagogem a vedoucím příslušné organizační sekce a koordinátorem festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.
A na základě předložení písemného hodnocení v rozsahu minimálně tří normonstran.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024, Summer 2025.
  • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2023/DJTL219