DSCL208 Dějiny architektury I

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 8:30–9:15 FA, Čt 9:15–10:00 FA
Předpoklady
Vstupními předpoklady jsou znalosti z dějin civilizace (dějepisu) na úrovni středoškolského učiva + absolvování předchozích cyklu DSCZ208 v zimním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studenta se zákonitostmi architektonické tvorby s důrazem na dějiny architektury a návazných projevů lidské civilizace, především ostatních disciplín výtvarného u mění. Celý cyklus je rozložen do čtyř semestrů, přičemž tento semestr se zabývá obdobím od konce starověku po konec středověku. Hlavní roli v tomto časovém údobí hraje nástup dvou mladších - zásadních monoteistických náboženství v našem kulturním sektoru. Získání povědomí o tom,co je to architektura - architektonická tvorba – architektonické dílo. Získání znalostí o hlavních principech a dějinách architektonické tvorby na pozadí vývoje lidské společnosti a základních architektonických archetypů.
Výstupy z učení
Student získá základní znalosti z dějin a vývoje architektury především našeho kulturního prostoru. Na základě těchto znalostí je schopen správně – adekvátně volit výrazové prostředky při definování prostoru, architektonických a stavebních struktur či detailů, náležejících k příslušnému období a příslušné kultuře.
Osnova
  • 1) Římská říše – počátky křesťanství 2) Byzantská říše 3) Slované – Velkomoravská říše 4) Svět islámu – I. část 5) Svět islámu – II. Část 6) Předrománská architektura Evropy 7) Románská architektura – I. část 8) Románská architektura – II. Část 9) Gotická architektura – I. část 10) Gotická architektura – II. Část 11) Gotická architektura Čech a Moravy 12) Dálný Východ – Indie, Čína, Japonsko 13) Předkolumbovská Amerika
Literatura
  • Pijoan, J.: Dějiny umění. Praha 1987. info
  • Larousse: Dějiny I. - IV. Praha 1964. info
  • Alberti L. B.: Deset knih o stavitelství, Praha 1956. info
  • Vitruvius: Deset knih o architektuře. info
  • Svědectví dob. Praha 1988. info
  • Dějiny architektury. Praha 1993. info
  • Publikace o světové architektuře. Taschen. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou ve formě písemného testu. Podmínkou splnění předmětu je rovněž minimálně 80% účast na přednáškách
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DSCL208