DSCL208 Dějiny architektury I

Divadelní fakulta
léto 2015
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Ján Zavarský
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DSCZ208 Dějiny architektury I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získání povědomí o tom,co je to architektura - architektonická tvorba – architektonické dílo. Získání znalostí o hlavních principech a dějinách architektonické tvorby na pozadí vývoje lidské společnosti a základních architektonických archetypů.
Osnova
  • - antika - Řecko, Řím, raně-křesťanská architektura, předrománská architektura - středověk - Byzanc, románská a gotická architektura v Evropě a českých zemích
Literatura
  • Pijoan, J.: Dějiny umění. Praha 1987. info
  • Larousse: Dějiny I. - IV. Praha 1964. info
  • Alberti L. B.: Deset knih o stavitelství, Praha 1956. info
  • Vitruvius: Deset knih o architektuře. info
  • Svědectví dob. Praha 1988. info
  • Dějiny architektury. Praha 1993. info
  • Publikace o světové architektuře. Taschen. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka - přednáška * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
Písemná závěrečná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.