DRAL401 Režijní projekt I

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/4/20. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr.art. Jozef Gombár (přednášející)
doc. Břetislav Rychlík (přednášející)
Garance
prof. MgA. Ivo Krobot
Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování bakalářského stupně oboru režie či příbuzného oboru s praktickou režijní zkušeností na klauzurních či akademických projektech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je společně s posluchačem dramaturgie připravit k inscenování dramatický text nebo divadelní scénář, připravit jeho nastudování, projít všemi fázemi přípravy inscenace i následné reflexe výsledku. Student prokáže schopnost vlastní inscenační tvorby a efektivního vedení kolektivu. Režijní projekt I. je podstatnou kreativní součástí výuky režisérů, jehož smyslem je rovněž zúročit dosavadní poznání studentů v práci na konkrétních tvůrčích úkolech.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- propojit dosavadní poznatky získané v teoretických a praktických předmětech
- režijně připravit inscenační projekt
- precizně vést herce a přesvědčivě je motivovat k jednání postavy
- prokázat schopnost pracovat v týmu ve všech fázích přípravy a realizace inscenace, tým řídit
- aplikovat některou ze specializací autorské práce - dramatizace, úprava textu, překlad, textová montáž atp.
- naplnit všechny fáze funkce režiséra v průběhu vzniku scénického díla
- zevrubné reflexe realizovaného projektu
Osnova
  • - Výběr dramatického textu nebo tvorba scénáře.
  • - Dramaturgicko-režijní příprava a úprava textu.
  • - Tvorba dramaturgicko-režijní koncepce.
  • - Příprava režijní knihy.
  • - Výklad koncepce inscenačnímu týmu i hereckým představitelům.
  • - Koordinace tvůrčího týmu (v němž působí herci, dramaturg, scénograf, produkční, jevištní technolog a další)
  • - Tvůrčí inspirace posluchačů herectví
  • - Dovedení projektu do finálního inscenačního tvaru
  • - Reflexe výsledného tvaru.
Literatura
  • Literatura je zadávána indivividuálně podle konkrétních projektů.
Výukové metody
Projekt. Samostatná práce studentů pod dohledem pedagoga.
Metody hodnocení
Zápočet na základě završeného projektu.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2018, léto 2020.