DRAL401 Režijní projekt

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
8 týdnů. 12 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Břetislav Rychlík (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování bakalářského stupně oboru dramaturgi či příbuzného oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit k inscenování dramatický text nebo divadelní scénář, projít všemi fázemi přípravy inscenace, podílet se na jeho nastudování i následné reflexi výsledku. Výstupem je získání praktických zkušeností ze všech fází dramaturgovy práce na inscenaci, včetně její realizace a reflexe.
Literatura
    povinná literatura
  • Hořínek, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Brno: JAMU, 2009. info
  • Grossman J. Analýzy, Čs. spisovatel, Praha 1991. info
    doporučená literatura
  • Bořivoj Srba: Více než hry. JAMU, Brno 2006. info
Výukové metody
Projekt. Samostatná práce studentů pod dohledem pedagoga.
Metody hodnocení
Soustavné sledocání výkonu studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2020, léto 2021, léto 2022.