DMAL201 Herectví II

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/12/4. 8 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Igor Dostálek (přednášející)
MgA. Aleš Kohout (přednášející)
Mgr. Miroslav Ondra (přednášející)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (přednášející)
MgA. Daniel Rymeš (přednášející)
doc. Oxana Smilková (přednášející)
Mgr. Petr Štěpán (přednášející)
MgA. Jana Štvrtecká - Kaločová (přednášející)
doc. Mgr. Sylva Talpová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně (50,00 %), Ateliér muzikálového herectví Michala Zetela - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně (50,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DMAL201/CH: St 12:45–13:30 105, St 14:30–15:15 105, St 15:15–16:00 105, St 16:15–17:00 105, St 17:00–17:45 105, St 18:00–18:45 105, St 18:45–19:30 105, St 19:45–20:30 105, Čt 14:30–15:15 105, Čt 15:15–16:00 105, Čt 16:15–17:00 105, Čt 17:00–17:45 105, O. Smilková
DMAL201/MH: Po 14:30–15:15 122, Po 15:15–16:00 122, Po 16:15–17:00 122, Po 17:00–17:45 122, Út 12:00–12:45 122, Út 12:45–13:30 122, St 14:30–15:15 122, St 15:15–16:00 122, St 16:15–17:00 122, St 17:00–17:45 122, Pá 12:00–12:45 122, Pá 12:45–13:30 122, A. Kohout, S. Talpová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
• Rozvíjení cílů předchozího semestru na poli dalších žánrů a stylů
• Budování ansámblové kvality jevištní tvorby
• Tvorba dramatické postavy v jejím vývoji (dramatický oblouk)
• Kultivace individuálního hereckého vkusu
• Prohlubování kondice samostatné přípravy mimo hodin s pedagogem
• Setkávání s divákem jako nositelem impulsů
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• vytvořit dramatickou postavu
• uplatnit dosavadní nabyté herecké dovednosti v odlišných žánrech a stylech
• kolektivní jevištní spolupráce
• samostatné přípravy na divadelní zkoušku
• počítat s divákovou přítomností jako tvůrčím elementem jevištního uměleckého díla
Osnova
 • Naplnění cílů předmětu je realizováno s přihlédnutím jednak ke specifikacím každé ze tří specializací studijního programu a dále také s přihlédnutím ke specifice metod výuky jednotlivých vedoucích ateliérů, jejichž metodologie byla prověřena při jejich přijímacím a/nebo habilitačním řízení.
 • Specializace Činoherní herectví
 • Ateliér doc. Bergmana
 • Oblouk vývoje postavy v psychologicko realistickém žánru (A.P.Čechov), „protiúkol“, zjemňování stylizačních prostředků. Řídící úkol - Psychologické gesto – Cíl (tedy: Stanislavský – M.Čechov – Donnellan) – seznamování s kompozičními postupy. Etuda v analýze jednáním.
 • Ateliér doc. Riegera
 • Práce na úryvku z klasické dramatické literatury za účelem:
 • • seznámení se s požadavky specifického divadelního žánru
 • • ovládnutí nároků konkrétního hereckého stylu
 • • seznámení se s principy kompozice postavy
 • • rozvíjení dalších složek herecké tvorby
 • Ateilér doc. Smilkové
 • • psychologická motivace postavy
 • • metaforická motivace postavy
 • • herecký trénink
 • Ateliér doc. Dostálka
 • - další možnosti rozvoje herecké kreativity i herecké techniky
 • - herecká technika nikoli jako překážka imaginace, ale jako prostředek její vizualizace do intenzivního výrazu
 • - transpozice sebe sama ve prospěch potřeb konkrétní inscenace
 • Specializace Muzikálové herectví
 • doc. Talpová
 • K.J.Erben Kytice Z. Fibich melodramy Práce na Vodníkovi jako básni, dramatickém textu, textu písňovém, melodramu, tanečním ztvárnění scénické hudby. Text jako inspirace pro různé druhy uměleckého vyjádření.
 • Mgr. Štěpán
 • 1) Sólová improvizace
 • 2) Improvizace ve dvojici
 • 3) Hromadná improvizace
 • 4) Jednání slovem
 • 5) Dialog v různých typech komedií
 • 6) Ročníková "zkušební" inscenace
 • MgA. Zetel
 • • partnerské etudy mimoslovní a dialogické
 • • sólové etudy s koncentrací na hudebně dramatickou syntézu
 • Specializace Fyzické divadlo
 • Věnujeme se Clowningu a komickým žánrům. Důraz je kladen hlavně na tvorbu klaunské/osobní postavy, jeho setkaní s dívkami a jeho výstup v dané komické situaci nebo komicky brané situaci, sám a ve skupině. Ve spolupráci s pedagogem z předmětu „Multimediální tvorba“ se věnujeme stavbě gagu. Dále se věnujeme významu této postavy ve společnosti a v dané reálné společenské situaci.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Analýza výsledků činnosti studenta, soustavné sledování výkonu studentů, profesní výkon. Docházka, plnění zadávaných úkolů a aktivní účast ve výuce mají zásadní podíl na celkovém hodnocení.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DMAL201