DDVL305 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu I

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jonáš Konývka (přednášející)
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Předpokladem je absolvování všech předmětů základu oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Specializace Divadlo a výchova
Cílem předmětu je:
- seznámit studenty s příklady dobré praxe (realizovanými inscenačními projekty) za pomocí projektových dokumentací z archivu ateliéru DaV
- charakterizovat divácké skupiny na základě věku a dalších specifik
- seznámit studenty s formáty práce s publikem jako nástrojem reflexe vlastní tvorby (diskuse, dílny, dotazník, atd.)
- vést studenty při hledání vhodného východiska (téma, námět, cílové publikum) pro budoucí inscenaci
Výstupy z učení
Specializace Divadlo a výchova
Student bude schopen:
- charakterizovat diváckou skupinu na základě věkových a dalších specifik
- aplikovat formáty práce s publikem a metody kvalitativního výzkumu v rámci reflexe vlastní divadelní tvorby
- zvolit vhodné východisko pro inscenaci a dramaturgicky připravit předlohu pro tvorbu inscenace/vytvořit autorský text
Osnova
  • Specializace Divadlo a výchova
  • Bakalářský absolventský výkon naplňuje torba a reprízování divadelní inscenace pro konkrétní cílovou diváckou skupinu určenou zvolenými specifiky (věk, počet, atd.), která je doplněna vhodnou formu práce s publikem. Inscenační tým je složen ze studentů 3. ročníku studentů bak. studia ateliéru DaV. Podstatnou součástí absolventského projektu je prověřování inscenace v procesu komunikace s divákem v rámci min. šesti repríz konaných v městě Brně.
  • Související literatura bude doporučena pedagogem předmětu či vedoucím projektu v průběhu roku na základě konkrétního zadání projektu.
Literatura
    doporučená literatura
  • PLAŇAVA I., PŘIKRYLOVÁ Z. Zpráva o psychologickém průzkumu dětského diváka divadla Radost, 1977
  • Umělci pro společnost – příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkluze, Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2010 ISBN 978-80-7008-249-2
  • RICHTER, Luděk. Praktická dramaturgie v kostce. Praha: Dobré divadlo dětem, 2003, 60 s. info
Výukové metody
Formy výuky: přednáška, seminář, cvičení, praxe
Metody výuky: náslechy, pozorování, diskuzní metody, samostatná práce studenta
Metody hodnocení
Specializace Divadlo a výchova
Zápočet je udělen na základě vypracování referátu, účasti v hodinách a odevzdání první verze anotace bakalářské inscenace.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.