DDVL305 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu I

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 8:30–10:00 4
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: všechny předměty základu oboru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
CÍLE:
Seznámit studenty s různými formami divadla ve výchově.

DESKRIPTORY:
Posluchač předmětu Seminář k bakalářskému absolventskému projektu:
- zná a orientuje se v základních formách divadla ve výchově,
- má předpoklady k úspěšnému vytvoření, přípravě a realizaci vlastního projektu z dané oblasti.
Osnova
 • Nabízené možnosti a formy divadla ve výchově (konkrétní témata budou vybrána a upřesněna se studenty v daném ak. roce):
  - Divadlo v sociální akci
  - Participace, interakce a divadlo
  - Divadlo pro děti a mládež
  - Autoteatro
  - TIE
  - Vzdělávací projekty pro školy
  - Profesionální divadla a nabídka divákům
  - Doku-divadlo
  - Divadlo s/pro seniory
  - TV, rozhlas, internet, filmová tvorba - pro děti a mládež
  - Projekty site specific, devising theatre
  - Multikulturní centra
  - LARP
  - aj.

  Související literatura bude doporučena pedagogem předmětu či vedoucím projektu v průběhu roku na základě konkrétního zadání projektu.
Výukové metody
Formy výuky: přednáška, seminář, cvičení, praxe
Metody výuky: náslechy, pozorování, diskuzní metody, práce s textem, obrazem, A/V, samostatná práce studenta
Metody hodnocení
Zápočet na základě docházky a vypracování a odevzdání dílčích úkolů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021.