DSCLX03 Scénogr. Spolupráce na projektu režisérů

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Kateřina Bláhová (přednášející)
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Preková (přednášející)
doc. Mgr. Jan Štěpánek (přednášející)
prof. Mgr. Ján Zavarský (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Nutné souběžně navštěvovat či absolvovat v předchozím studiu tyto předměty:
Scénografie, Kostým, Akademický projekt, Technické kreslení, Dny scénografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe s důrazem na týmovou práci na projektech společně s dramaturgem, režisérem,herci,světelným designérem.Schopnost vytvořit komplexní scénografické řešení a kostýmní koncepce s následující realizací na divadelních scénách divadelní a hudební fakulty JAMU. Možnost praktického využití zkušeností získaných z předmětu scénografie, kostým a scénografie, scénické technologie a technologie kostýmu.

Student je schopen: pochopit smysl a podstatu scénografie v divadelní inscenaci i mimo ni analyzovat východiska v řešení divadelní i jiné scénografie rozvíjet schopnosti formulovat vlastní scénografická řešení zvládnout základní výrazové prostředky scénografické tvorby a pomocí ní řešit dramatické situace propojení všech složek syntetického díla a být připraven k maximální kreativní komunikaci, spolupráci a návaznosti na základě scénografických návrhů vedení jejich realizace v dílnách nebo je realizovat autorsky prokazovat široké a hluboké znalosti a kritické porozumění konceptům a metodám ve vztahu k uměleckým procesům scénografie uvědomovat si důležitost kontextu scénografie a možností kreativního přesahu do dalších či nově vznikajících oborů prezentovat originální umělecký scénografický výkon vlastní nebo týmový na veřejnosti a to i na mezinárodním fóru
Výstupy z učení
vytváří vizuální styl projektu předkládá originální interpretace má předpoklad pro práci v týmu vytváří vizualizace a podklady pro výrobu je schopen realizace a spolupráce na realizaci schopnost přenosu záměru do veřejné prezentace projektu
Osnova
 • Praxe s důrazem na práci v týmu s režisérem,herci,světelným designérem. Komplexní scénografické řešení a kostýmní koncepce s následující realizací na divadelních scénách divadelní a hudební fakulty JAMU. Možnost praktického využití zkušeností získaných z předmětu scénografie, kostým a akademický projekt. čtení textu a interpretace textu hledání inspiračních materiálů vytváření nových souvislostí návrh scény návrh koncepce kostýmního řešení návrh technického řešení příprava technické dokumentace pro výrobu výroba makety realizace scénické výpravy realizace kostýmní výpravy realizace představení premiéra
Literatura
 • Thomas Dreher: Performance Art nach 1945. Aktionstheater und Intermedia. München: Wilhelm Fink 2001. ISBN 3-7705-3452-2 (in German)
 • Gómez-Peña, Guillermo (2005) Ethno-techno: Writings on performance, activism and pedagogy. Routledge, London. ISBN 0-415-36248-2
 • Jones, Amelia and Heathfield, Adrian (eds.) (2012), Perform, Repeat, Record. Live Art in History. Intellect, Bristol. ISBN 978-1-84150-489-6
 • Goldberg, Roselee (1998) Performance: Live Art Since 1960. Harry N. Abrams, NY NY. ISBN 978-0-8109-4360-5
 • Carr, C. (1993) On Edge: Performance at the End of the Twentieth Century. Wesleyan University Press. ISBN 0-8195-5267-4, ISBN 0-8195-6269-6
 • Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen. Frankfurt: edition suhrkamp 2004. ISBN 3-518-12373-4 (in German)
 • Happy Materials. MATERIOLOGY. Praha:Materio, 2012,2013, 2014 (ISBN 9788026005384) Firemní katalogy a vzorníky napříč průmyslovým spektrem
 • Carlson, Marvin (1996) Performance: A Critical Introduction. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-13702-0, ISBN 0-415-13703-9
Výukové metody
Metody výuky:
projekt

Formy výuky:
projektová výuka

* Celkový počet hodin kontaktní výuky včetně konzultací: 1
* Celkový počet hodin samostatné práce studenta: 4
Metody hodnocení
Zápočet na základě realizace projektu
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2020/DSCLX03