DSCLX03 Scénogr. spolupráce na projektech režisérů

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Kateřina Bláhová (přednášející)
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Štěpánek (přednášející)
prof. Mgr. Ján Zavarský (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Nutné souběžně navštěvovat či absolvovat v předchozím studiu tyto předměty:
Scénografie, Kostým, Akademický projekt, Technické kreslení, Dny scénografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe s důrazem na práci v týmu s režisérem,herci,svělným designérem. Komplexní scénografické řešení a kostýmní koncepce s následující realizací na divadelních scénách divadelní a hudební fakulty JAMU. Možnost praktického využití zkušeností získaných z předmětu scénografie, kostým a akademický projekt.

Student je schopen: pochopit smysl a podstatu scénografie v divadelní inscenaci i mimo ni analyzovat východiska v řešení divadelní i jiné scénografie rozvíjet schopnosti formulovat vlastní scénografická řešení zvládnout základní výrazové prostředky scénografické tvorby a pomocí ní řešit dramatické situace propojení všech složek syntetického díla a být připraven k maximální kreativní komunikaci, spolupráci a návaznosti na základě scénografických návrhů vedení jejich realizace v dílnách nebo je realizovat autorsky prokazovat široké a hluboké znalosti a kritické porozumění konceptům a metodám ve vztahu k uměleckým procesům scénografie uvědomovat si důležitost kontextu scénografie a možností kreativního přesahu do dalších či nově vznikajících oborů prezentovat originální umělecký scénografický výkon vlastní nebo týmový na veřejnosti a to i na mezinárodním fóru
Osnova
  • Praxe s důrazem na práci v týmu s režisérem,herci,svělným designérem. Komplexní scénografické řešení a kostýmní koncepce s následující realizací na divadelních scénách divadelní a hudební fakulty JAMU. Možnost praktického využití zkušeností získaných z předmětu scénografie, kostým a akademický projekt.
Literatura
  • Jones, Amelia and Heathfield, Adrian (eds.) (2012), Perform, Repeat, Record. Live Art in History. Intellect, Bristol. ISBN 978-1-84150-489-6
  • Goldberg, Roselee (1998) Performance: Live Art Since 1960. Harry N. Abrams, NY NY. ISBN 978-0-8109-4360-5
  • Thomas Dreher: Performance Art nach 1945. Aktionstheater und Intermedia. München: Wilhelm Fink 2001. ISBN 3-7705-3452-2 (in German)
  • Happy Materials. MATERIOLOGY. Praha:Materio, 2012,2013, 2014 (ISBN 9788026005384) Firemní katalogy a vzorníky napříč průmyslovým spektrem
  • Carr, C. (1993) On Edge: Performance at the End of the Twentieth Century. Wesleyan University Press. ISBN 0-8195-5267-4, ISBN 0-8195-6269-6
  • Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen. Frankfurt: edition suhrkamp 2004. ISBN 3-518-12373-4 (in German)
  • Gómez-Peña, Guillermo (2005) Ethno-techno: Writings on performance, activism and pedagogy. Routledge, London. ISBN 0-415-36248-2
  • Carlson, Marvin (1996) Performance: A Critical Introduction. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-13702-0, ISBN 0-415-13703-9
Výukové metody
Metody výuky:
projekt

Formy výuky:
projektová výuka

* Celkový počet hodin kontaktní výuky včetně konzultací: 1
* Celkový počet hodin samostatné práce studenta: 4
Metody hodnocení
Zápočet na základě realizace projektu
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021.