DSCLX02 Artproject -dramaturgie scénografie

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/0. 1 týden. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Kateřina Bláhová (přednášející)
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Štěpánek (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Orientace v současném výtvarném umění. Umělecká připravenost a angažovanost. Schopnost individuálního přístupu a týmové spolupráce. Entuziasmus, kreativita a zodpovědnost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vytvoření platformy pro autorský umělecký projekt spojující koncepty studentů za účelem veřejné reprezentace atelieru v prostorách atelieru,Divadla Marta, Divadla na Orlí nebo a především v jiných alternativních prostorách a veřejných akcích.

Cílem je: - vytvořit původní autorské umělecké dílo (např. výstava, koncert, přehlídka,koncert,workshop, performance, instalace, event, atd.) - koncipovat vlastní umělecký výkon, ale také vést skupinu v procesu umělecké tvorby, flexibilně přizpůsobovat dramaturgicko-režijní koncepci, technologické řešení, realizaci včetně produkce a postprodukce možnostem, podmínkám, uměleckému záměru, tak i konkrétní situaci - nést důsledky vlastní umělecké tvorby od společenských, přes ekonomické až po sociální, politické a autorskoprávní souvislosti - prezentace originálního uměleckého výkonu vlastního nebo celého týmu na veřejnosti a to i na mezinárodním fóru a je připravenost pro plnou zodpovědnost za práci vlastní či celé skupiny
Výstupy z učení
orientuje se v současném výtvarném umění je schopen vytvořit volné umělecké dílo dokáže zorganizovat a koordinovat výstavu je schopen vlastní nebo týmové veřejné prezentace dokáže se podílet na vzniku představení,koncertu, kurátorského projektu, instalace, eventu, site specific projektu, performance, environment projektu, přehlídky oděvu, módního designu, videomappingu, videoart prezentace atd.
Osnova
 • Ateliérový projekt pro bakalářský I. - III. a magisterský I. - II. ročník rozvíjí talentové předpoklady a koncepční myšlení studentů v široké oblasti vizuálního umění. Projekt zahrnuje interpretaci volného uměleckého díla a východiska individuální tvorby studenta. Pedagog předmětu Art projekt je na BcA i MgA stupni současně vedoucím pedagogem ročníku.

  Samostatný a svobodný autorský projekt studenta, veřejně prezentovaný v divadelním studiu nebo alternativním veřejném prostoru.
  Studenti mají k dispozici limitované finanční prostředky a prostor k vytvoření volně komponovaného sledu prezentací, které vychází z jejich osobitého vidění světa a jejich současného stupně profesních znalostí a širokého uměleckého záběru napříč vizuálním a uměním.
  Na přípravě projektů studenti pracují samostatně, s případnými průběžnými konzultacemi a korekcemi pedagoga,nebo vedoucím lektorem workshopů, které jsou podpůrnými k liniím a strukturám projektů v systému pětiletého studia.
Literatura
 • Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen. Frankfurt: edition suhrkamp 2004. ISBN 3-518-12373-4 (in German)
 • Goldberg, Roselee (1998) Performance: Live Art Since 1960. Harry N. Abrams, NY NY. ISBN 978-0-8109-4360-5
 • Carr, C. (1993) On Edge: Performance at the End of the Twentieth Century. Wesleyan University Press. ISBN 0-8195-5267-4, ISBN 0-8195-6269-6
 • Happy Materials. MATERIOLOGY. Praha:Materio, 2012,2013, 2014 (ISBN 9788026005384) Firemní katalogy a vzorníky napříč průmyslovým spektrem
 • Thomas Dreher: Performance Art nach 1945. Aktionstheater und Intermedia. München: Wilhelm Fink 2001. ISBN 3-7705-3452-2 (in German)
 • Jones, Amelia and Heathfield, Adrian (eds.) (2012), Perform, Repeat, Record. Live Art in History. Intellect, Bristol. ISBN 978-1-84150-489-6
 • Carlson, Marvin (1996) Performance: A Critical Introduction. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-13702-0, ISBN 0-415-13703-9
 • Gómez-Peña, Guillermo (2005) Ethno-techno: Writings on performance, activism and pedagogy. Routledge, London. ISBN 0-415-36248-2
Výukové metody
Metody výuky:
projekt
dílna

Formy výuky:
projektová výuka

* Celkový počet hodin kontaktní výuky včetně konzultací: 1 týden
* Celkový počet hodin samostatné práce studenta: 1O dní
Metody hodnocení
Zápočet na základě účasti na projektu
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2020/DSCLX02