DSCLX02 Dny scénografie

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
1 týden. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Kateřina Bláhová (přednášející)
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Preková (přednášející)
doc. Mgr. Jan Štěpánek (přednášející)
prof. Mgr. Ján Zavarský (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vytvořit platformu pro umělecký projekt spojující koncepty studentů za účelem veřejné reprezentace atelieru v prostorách Divadla na Orlí nebo jiných alternativních prostorách.

- vytvořit původní umělecké dílo múzického umění (např. výstava, koncert, přehlídka, performance, instalace, event, atd.) - koncipovat vlastní umělecký výkon, ale také vést skupinu v procesu umělecké tvorby, flexibilně přizpůsobovat dramaturgicko-režijní koncepci, technologické řešení, realizaci včetně produkce a postprodukce možnostem, podmínkám, uměleckému záměru, tak i konkrétní situaci - nést důsledky vlastní umělecké tvorby od společenských, přes ekonomické až po sociální a autorskoprávní - prezentace originálního uměleckého výkonu vlastního nebo celého týmu na veřejnosti a to i na mezinárodním fóru a je připraven nést plnou zodpovědnost za práci skupiny
Osnova
 • Atelierový projekt pro bakalářský I. - III. a magisterský IV. - V. ročník rozvíjí talentové předpoklady a koncepční myšlení studentů v široké oblasti vizuálního umění. Projekt zahrnuje interpretaci volného uměleckého díla a východiska individuální tvorby studenta. Pedagog dnů scénografie je na Bc i Ma stupni je zároveň vedoucím pedagogem ročníku.

  Samostatný a svobodný autorský projekt studenta, veřejně prezentovaný v divadelním studiu nebo alternativním veřejném prostoru.
  Studenti mají k dispozici limitované finanční prostředky a prostor k vytvoření volně komponovaného sledu kreací, které vychází z jejich osobitého vidění světa a jejich současného stupně profesních znalostí.
  Pracují zcela samostatně bez korekce pedagog a jediným limitem jsou finanční prostředky a čas jednoho představení.
Literatura
 • Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen. Frankfurt: edition suhrkamp 2004. ISBN 3-518-12373-4 (in German)
 • Carlson, Marvin (1996) Performance: A Critical Introduction. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-13702-0, ISBN 0-415-13703-9
 • Gómez-Peña, Guillermo (2005) Ethno-techno: Writings on performance, activism and pedagogy. Routledge, London. ISBN 0-415-36248-2
 • Jones, Amelia and Heathfield, Adrian (eds.) (2012), Perform, Repeat, Record. Live Art in History. Intellect, Bristol. ISBN 978-1-84150-489-6
 • Happy Materials. MATERIOLOGY. Praha:Materio, 2012,2013, 2014 (ISBN 9788026005384) Firemní katalogy a vzorníky napříč průmyslovým spektrem
 • Carr, C. (1993) On Edge: Performance at the End of the Twentieth Century. Wesleyan University Press. ISBN 0-8195-5267-4, ISBN 0-8195-6269-6
 • Thomas Dreher: Performance Art nach 1945. Aktionstheater und Intermedia. München: Wilhelm Fink 2001. ISBN 3-7705-3452-2 (in German)
 • Goldberg, Roselee (1998) Performance: Live Art Since 1960. Harry N. Abrams, NY NY. ISBN 978-0-8109-4360-5
Výukové metody
Metody výuky:
projekt
dílna

Formy výuky:
projektová výuka

* Celkový počet hodin kontaktní výuky včetně konzultací: 1 týden
* Celkový počet hodin samostatné práce studenta: 1O dní
Metody hodnocení
Zápočet na základě účasti na projektu
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.