DSCL303 Bakalářský absolventský projekt

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/4/4. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Preková (přednášející)
doc. Mgr. Jan Štěpánek (přednášející)
prof. Mgr. Ján Zavarský (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Akademický projekt, Scénografie, Kostým
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvoj samostatného scénografického myšlení, rozvoj umělecké individuality. Důraz je kladen na tvůrčí proces a kreativitu, stejně tak na uměleckou a řemeslnou stránku projektu.Důležitým aspektem je vést studenta při realizaci projektu k zodpovědnosti,týmové práci s schopnosti spolupráce na vysoké ideové, umělecké a řemeslné úrovni. Nedílnou součástí projektu je také jeho písemná reflexe a obrazová a technická dokumentace.
Výstupy z učení
vytvořit návrh výtvarné koncepce inscenace nebo uměleckého projektu schopen realizace vizuální koncepce inscenace či uměleckého projektu zvládnout písemnou reflexi projektu a její obhajobu
Osnova
 • Studenti na zadaném divadelním textu připravují výtvarné řešení inscenace: řeší základní osnovu scénograficko-režijní koncepce
 • připraví koncepci vizuáního řešení
 • explikace vypracují scénické návrhy jednotlivých obrazů
 • vypracují kostýmní návrhy a představu konstrukčních řešení
 • připraví technickou dokumentaci
 • zhotoví maketu řešení v konkrétním měřítku1: 10 nebo 1:20
 • připraví písemnou anotaci formát A4
 • předávací porada dozorují realizaci v reálném divadelním prostoru
 • vytvoří písemnou reflexi v rozsahu 5-7 normostran
 • vypracují podrobnou technickou a obrazovou dokumentaci
 • obhájí absolventský projekt
Literatura
 • O. G. Brockett, Dějiny divadla, Praha 1999. info
 • BAUHAUS, katalog, Stuttgart 1968. info
 • A. Loos, Řeči do prázdna, Orbis, Praha 1929 Theil Erika, Geschichte des Kostums, Berlin 1960. info
 • Larousse, Dějiny umění. info
 • J. G. Frazer, Zlatá ratolest, Praha 1994. info
 • L. Kybalová, Encyklopedie módy, 1973. info
 • Fashion Today, Colin Mc Dowel, Phaidon, London 2000. info
 • Ch.Sellingová, Století módy, Slovárt 2000 The story of World opera, London 1961. info
 • Věra Ptáčková, Zrcadlo světového divadla, DÚ PRAHA 1995. info
 • Věra Ptáčková, Česká scénografie XX.století, Odeon, Praha 1982. info
 • J. Zavarský, Kapitolky zo scénografie. Osvetový ústav, Bratislava, 1989. info
 • J. Hilmera, Perspektivní scéna 17.a 18. století v Čechách, Knihovna divadelního prostoru. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 4
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě klauzury
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022.