DSCL303 Bakalářský absolventský projekt

Divadelní fakulta
léto 2015
Rozsah
0/4/4. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Kateřina Bláhová (přednášející)
prof. Mgr. Ján Zavarský (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Ján Zavarský
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Akademický projekt, Scénografie, Kostým (vše v 1. a 2. ročníku)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Základem studia scénografie je „akademické studium". Studenti na zadaném divadelním textu připravují výtvarné řešení inscenace a řeší základní osnovu scénograficko-režijní koncepce. Vypracují scénické návrhy jednotlivých obrazů, zhotoví maketu řešení v konkrétním měřítku, určenou prostorem reálně existujícího divadla. K řešení napíší studenti krátkou textovou explikaci. Souběžně řeší ten samý úkol v oboru kostým.
Literatura
 • O. G. Brockett, Dějiny divadla, Praha 1999. info
 • BAUHAUS, katalog, Stuttgart 1968. info
 • A. Loos, Řeči do prázdna, Orbis, Praha 1929 Theil Erika, Geschichte des Kostums, Berlin 1960. info
 • Larousse, Dějiny umění. info
 • J. G. Frazer, Zlatá ratolest, Praha 1994. info
 • L. Kybalová, Encyklopedie módy, 1973. info
 • Fashion Today, Colin Mc Dowel, Phaidon, London 2000. info
 • Ch.Sellingová, Století módy, Slovárt 2000 The story of World opera, London 1961. info
 • Věra Ptáčková, Zrcadlo světového divadla, DÚ PRAHA 1995. info
 • Věra Ptáčková, Česká scénografie XX.století, Odeon, Praha 1982. info
 • J. Zavarský, Kapitolky zo scénografie. Osvetový ústav, Bratislava, 1989. info
 • J. Hilmera, Perspektivní scéna 17.a 18. století v Čechách, Knihovna divadelního prostoru. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 4
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě klauzury
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.