DRTLX24 Kapitoly z dějin světového filmu I

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavel Aujezdský (přednášející)
Garance
PhDr. Pavel Aujezdský
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 16:15–17:45 104
Předpoklady
Přednáška poskytne základní orientaci ve vývoji světové kinematografie. Předpokládá úspěšné absolvování předcházející části kurzu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty s poválečnými tendencemi sovětského, amerického a britského filmu. V sovětském filmu periody uvolňování a utužování, změny témat a proměny stylu. Ruský film: nový život vs nostalgie. Kritika nového režimu; Americký film: změny ve společnosti i produkčním systému, hledání nových cest, žánrový film, cesta k současnosti. Britský film: mladí rozhněvaní muži a free cinema; popkulturní film, sociální kritika.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu umět: - charakterizovat proměny filmového průmyslu USA po druhé sv. válce, – popsat podstatné stylové a narativní proměny Nového Hollywoodu, – popsat strategie nízkorozpočtových snímků a blockbusterů Velké trojky, – popsat vývoj od 80.let do současnosti, nezávislý film; - charakterizovat sovětskou kinematografii stalinské éry, – popsat společenské poměry v SSSR a jejich vliv na kinematografii, – charakterizovat filmy Tarkovského, Končalovského, Paradžanova, Michalkova, - charakterizovat tendence ruského filmu, - charakterizovat tvůrce a filmy free cinema, - popkulturní filmy a tvůrce, - charakterizovat sociálně kritické britské filmy, - britské filmy poválečné a současné;
Osnova
 • USA: poválečná situace - W.Wyler - Nejlepší léta našeho života, McCarthysmus, konec studiového systému - Lawrence z Arábie, Kleopatra, Doktor Živago. Broadwayské muzikály - West Side Story, Hello, Dolly, blockustery vs quickies, nový Hollywood, Bonnie a Clyde, konec: Čelisti, Star Wars, žánrový film, nezávislý film - Sundance Institut a Film Festival. Britský poválečný film. Hnutí free cinema a britská společnost 60. let; popkulturní a sociálně-kritický film 70.-90. let; Karel Reisz, Tony Richardson, Richard Lester, Lindsay Anderson, Peter Greenaway, Stanley Kubrick, Terry Gilliam aj.Poválečný socialistický realismus v SSSR - Stalinův kult: Přísaha, Pád Berlína. Počátek studené války: Setkání na Labi; Změny po nástupu Chruščova: Bondarčuk - Osud člověka, Tarkovskij - Ivanovo dětství, Andrej Rublev, Zrcadlo aj., Končalovskij - Příběh Asji Klačinové..., Romance o zamilovaných aj., S.Paradžanov - Stíny zapomenutých předků, Barva granátového jablka, T.Abuladze - Pokání, N.Michalkov - Unaveni sluncem, Dvanáct; Ruský film - S.Govoruchin - Vorošilovský ostřelovač, A.Rogožkin - Svéráz národního lovu, V.Storoževa-Putování s domácími zvířaty, A.Zvjagincev - Leviatan aj.
Literatura
  povinná literatura
 • Jerzy Płażewski : Dějiny filmu. info
 • Kristin THOMPSONOVÁ ad.: Dějiny filmu. NLN 2007. info
  doporučená literatura
 • Barry Langford : Film Genre: Hollywood and Beyond. info
 • J. Monaco: Jak číst film, Albatros, Praha 2004. info
 • Aristarco G. Dějiny filmových teorií, Orbis, Praha, 1968.
  neurčeno
 • KING, Geoff. American Independent Cinema. Bloomington: Indiana University Press, 2005.
Výukové metody
Přednáška s filmovými ukázkami. Dramaturgická analýza, diskusní metody.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2020/DRTLX24