DRTL210 Audiovisual Project

Theatre Faculty
Summer 2020
Extent and Intensity
0/3/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 8:30–10:45 413
Prerequisites (in Czech)
scenáristické schopnosti, základy práce s kamerou, základy střihu
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik audiovizuálního autorského dokumentárního portrétu se stopáží do 15min.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen realizovat krátkometrážní dokumentární dílo. Ve všech fázích zpracování je schopen reflektovat dramaturgické připomínky. Dokáže analyzovat a reflektovat svou zkušenost se všemi fázemi realizace krátkometrážního dokumentárního díla a vztáhnout ji ke své budoucí autorské, scenáristické a dramaturgickou praxi.
Syllabus (in Czech)
  • 1. příprava natáčecího plánu 2. natáčení 3. postprodukce 4. projekce 5. reflexe tvůrčího procesu 6. dramaturgická analýza finálního díla
Literature
  • Kressl, V. : Základy dramaturgie a režie filmové a televizní dokumentární tvorby. Praha, 1990. info
Teaching methods (in Czech)
diskuse, práce s textem, práce s obrazem, dramaturgické připomínky
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě finální verze dokumentárního portrétu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2020/DRTL210