DRTL210 Audiovisual Project

Theatre Faculty
Summer 2016
Extent and Intensity
0/3/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTZ210 Audiovisual Project )
scenáristické schopnosti, základy práce s kamerou, základy střihu
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik audiovizuálního autorského dokumentárního portrétu se stopáží do 15min.
Syllabus (in Czech)
  • 1. příprava natáčecího plánu 2. natáčení 3. postprodukce 4. projekce
Literature
  • Kressl, V. : Základy dramaturgie a režie filmové a televizní dokumentární tvorby. Praha, 1990. info
Teaching methods (in Czech)
diskuse, práce s textem, práce s obrazem, dramaturgické připomínky
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě finální verze dokumentárního portrétu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2016/DRTL210