DRTL107 Literární tvorba

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 12:00–13:30 408
Předpoklady
stylistická obratnost, potřeba tvůrčího sebevyjádření, základní orientace v literárních žánrech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení variací autorské literární tvorby, schopnosti tvůrčí reflexe a bezprostřední prezentace vlastního díla.
Výstupy z učení
Student je schopen vytvořit dle zadání kratší literární útvary pestré žánrové škály. Dokáže svůj text prezentovat formou autorského čtení. Je schopen analyzovat kratší literární útvary a vyhodnotit je z hlediska potenciálního uplatnění v různých médiích. Dokáže reflektovat a zapracovat dramaturgické připomínky a rozvíjet svůj autorský text směrem k vyšší kvalitě.
Osnova
  • Studenti v týdenních intervalech vytvářejí především texty vycházející z konkrétních zadání, zaměřené na praktickou aplikaci rozmanitých tvůrčích metod, vedoucích jak k získání formální zručnosti, tak k rozvíjení imaginace. Práce jsou prezentovány a analyzovány v rámci semináře, kde jsou studenti vedeni k tomu, aby byli schopni pohotově rozebírat díla svých kolegů, jakož i bezprostředně reflektovat svou vlastní tvorbu optikou kritického percipienta.
Literatura
  • Allen, R. Creating Fiction in Five Minutes. 1st edition. Story Press, 1997. ISBN-10: 1884910270. info
  • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. ISBN 2-907114-22-0. info
  • Epstein, Jean: Poetika obrazů. Herrmann & synové, Praha 1997. info
  • Montaigne M. Eseje, Odeon Praha1996. info
  • Percy LUBBOCK: The Craft of Fiction. Cox and Wyman.1972. info
  • Raymond QUENEAU: Stylistická cvičení. Volvox Globator.1994. info
  • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
  • ŠVANDA, Pavel. Esej o eseji. In Přednáška o divadle a umění. Brno: JAMU Brno, 2007. s. 397-406. ISBN 978-80-86928-24-1. info
Výukové metody
seminář
tvůrčí práce a její reflexe, práce s textem, diskuzní metody
Metody hodnocení
zápočet na základě docházky, aktivní tvůrčí práce a plnění průběžných zadání
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2021, léto 2023, léto 2024.