DRTL107 Literární tvorba

Divadelní fakulta
léto 2015
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DRTZ107 Literární tvorba )
stylistická obratnost, potřeba tvůrčího sebevyjádření, základní orientace v literárních žánrech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení variací autorské literární tvorby, schopnosti tvůrčí reflexe a bezprostřední prezentace vlastního díla.
Osnova
  • Studenti v týdenních intervalech vytvářejí především texty vycházející z konkrétních zadání, zaměřené na praktickou aplikaci rozmanitých tvůrčích metod, vedoucích jak k získání formální zručnosti, tak k rozvíjení imaginace. Práce jsou prezentovány a analyzovány v rámci semináře, kde jsou studenti vedeni k tomu, aby byli schopni pohotově rozebírat díla svých kolegů, jakož i bezprostředně reflektovat svou vlastní tvorbu optikou kritického percipienta.
Literatura
  • Percy LUBBOCK: The Craft of Fiction. Cox and Wyman.1972. info
  • Raymond QUENEAU: Stylistická cvičení. Volvox Globator.1994. info
Výukové metody
seminář
tvůrčí práce a její reflexe, práce s textem, diskuzní metody
Metody hodnocení
zápočet na základě docházky, aktivní tvůrčí práce a plnění průběžných zadání
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024.