DMBL205 Moderní tanec II

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Ing. David Strnad (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 14:30–16:00 SAL, St 10:15–11:45 SAL
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu Moderní tanec I, znalost taneční terminologie, širší pohybové dovednosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Modení tanec II je navázat na předmět Moderní tanec I a prohlubovat vedomosti a dovednosti studentů v oblasti moderního tance. V taneční technice Lestera Hortona půjde o přechod do výkonnostní úrovně intermediate a o prohloubení znalostí o významu moderních tanečních technik pro interpretační růst. Tato výkonnostní úroveň již opouští statická cvičení a více pracuje s pohybem v prostoru, kombinuje jednoduché prvky do složitějších variací, je náročnější na stabilitu, sílu, přesnost ale i tanečnost. Závěrečné variace mají již charakter drobných choreografií, které využívají potenciál již známého pohybového materiálu a zároveň naznačují progresivní cestu dalšího studia této taneční techniky. Take v technique José Limóna dochází ke zvyšování pohybové náročnosti jednotlivých variací. Tato náročnost plyne hlavně ze složitější koordinace pohybů, dynamiky variací, prostorového řešení variací a v neposlední řadě i s detailní prací s hudebním podkladem. Tréninky jsou zaměřeny nejen na zlepšování technického zázemí studentů, ale také na vývoj interpretačních schopností. Studenti se v tomto předmětu formou blokové výuky také seznámí s dalšími tanečními žánry, které stojí mimo hlavní výukový proud, ale základní informace o nich zvyšují celkové taneční povědomí studentů. Vzhledem k velkému objemu učebního materiálu je tento předmět koncipován jako dvousemestrální.
Výstupy z učení
Student se orientuje se v anglické terminologii používané technikou Lestera Hortona; je schopen technicky interpretovat většinu kodifikovaných variací z oblasti beginners a intermediate; na základě zkušeností z taneční techniky Lestera Hortona si uvědomuje nutnost kontinuálního zatěžování těla bez dlouhých přestávek; vzhledem k celkovému posílení těla je schopen zvyšovat a zintenzivňovat tréninkové dávky bez rizika úrazu či fatálního vyčerpání; znalosti a dovednosti je schopen analyzovat a úspěšně je přenášet do jiných technik moderního tance či tanečních žánrů; v technice José Limóna je chopen interpretovat komplikovanější variace; je schopen chápat principy těchto moderních technik, využívat je a úspěšně přenášet do širší taneční praxe.
Osnova
 • WarmUp
 • Studies
 • Descent, Ascent
 • Stretches and Strengtheners
 • Isolations
 • Progressions
 • Warm Up Limon
 • I. variace
 • Brush Limon
 • Variace
Literatura
  doporučená literatura
 • PERCES, Marjorie B, Ana Marie FORSYTHE, Cheryl BELL a David STRNAD. Taneční technika Lestera Hortona. Vydání první. 2017. 330 s. ISBN 978-80-7460-112-5. info
 • STRNAD, David. Metoda taneční výchovy technikou Lestera Hortona. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. 172 s. ISBN 978-80-7460-078-4. info
Výukové metody
Taneční trénink
Metody hodnocení
Ověřování výsledků je realizováno zápočtovým tréninkem před pedagogy vlastního i ostatních ateliérů muzikálového herectví a dalších pedagogů. Na základě práce v celém semestru a tohoto tréninku je student ohodnocen známkou. Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2019, léto 2021.