DMBL205 Moderní tanec

Divadelní fakulta
léto 2015
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Halberstadt (přednášející)
doc. MgA. Hana Litterová (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Štěpán
Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DMBZ205 Moderní tanec )
Znalost taneční terminologie, fyzická připravenost, elasticita, znalosti základních technik moderního tance.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prohloubení znalostí techniky Lestera Hortona a získání základních znalostrí o principech techniky José Limóna. Zlepšování schopnosti koordinace, pohybové paměti, schopnost improvizace, zvyšování technické i interpretační zdatnosti.
Osnova
  • Basic 7
  • Balance Study
  • Plié study
  • Floor work
  • Front T a Back T
  • Kombinace
  • Základní Warm Up v technice José Limóna, práce v prostoru, dýchání, variace
Výukové metody
Taneční trénink
Metody hodnocení
docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021.