DHCL305 Projekt III

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/240/2. 6 týdnů. 6 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Igor Dostálek (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 14:30–16:00 203, Čt 14:30–17:45 203, Pá 14:30–17:45 203
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Uplatnit dosažené znalosti a dovednosti při tvorbě a prezentaci uměleckého projektu ve spolupráci se studenty dramaturgie a režie ze stejného ročníku.
Výstupy z učení
Student herectví svou účastí na realizaci projektu studentů režie a dramaturgie prověří, obohatí a posílí své schopnosti interpreta a spolutvůrce jevištního tvaru dle zadání a vize inscenátorů.
Osnova
 • Práce dle pokynů inscenátorů (studentů režie a dramaturgie) za supervize a pomoci pedagogů obou ateliérů.
Literatura
  povinná literatura
 • Čechov, M. : O herecké technice. Divadelní ústav 1996. info
 • Donnellan, Declan: Herec a jeho cíl. Brkola, Praha 2007. info
 • Stanislavskij, K. S.: Moje výchova k herectví. 2 sv. Praha 1946, 1954. info
  doporučená literatura
 • HOŘÍNEK, Z. Divadlo jako hra. Brno: Blok, 1970. info
 • J. Zavarský, Kapitolky zo scénografie. Osvetový ústav, Bratislava 1989. info
 • Kolár E.: Sto plus jedna kapitola o režii, Středočeské krajské kulturní středisko 1980
 • Lukavský R.: Být nebo nebýt - monology o herectví, SPN 1981
Výukové metody
Projekt
Metody hodnocení
analýza výsledků činnosti studenta, soustavné sledování výkonu studentů, profesní výkon
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2019, léto 2021.