DHCL305 Projekt 3.

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
0/16/2. 9 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (přednášející)
MgA. Jana Štvrtecká - Kaločová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Herecká výchova a Herecká tvorba
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Práce studentů herectví na inscenačních projektech se studenty režie a dramaturgie pod supervizí jejich pedagogů. Roste podstatně podíl samostatné práce studentů, jejich práce je pedagogy vedena „z boku“. Důležité je reflektování práce studentů a práce na možných variantách herci nabízených řešení v hodinách Herecké výchovy. Má se tak zvyšovat kompetence, tvořivost a schopnost týmové spolupráce studentů herectví se studenty dalších oborů.
Osnova
 • Kolektivní a individuální práce na roli ve studentském inscenačním projektu. Mapování úkolu, rozlišení sil a slabin v nutných kompetencích vzhledem k žánru, stylu a postavě, tvůrčí přístup, budování nových kompetencí, celková kompozice role, technika.
Literatura
  povinná literatura
 • Čechov, M. : O herecké technice. Divadelní ústav 1996. info
 • Donnellan, Declan: Herec a jeho cíl. Brkola, Praha 2007. info
 • Stanislavskij, K. S.: Moje výchova k herectví. 2 sv. Praha 1946, 1954. info
  doporučená literatura
 • HOŘÍNEK, Z. Divadlo jako hra. Brno: Blok, 1970. info
 • J. Zavarský, Kapitolky zo scénografie. Osvetový ústav, Bratislava 1989. info
 • Kolár E.: Sto plus jedna kapitola o režii, Středočeské krajské kulturní středisko 1980
 • Lukavský R.: Být nebo nebýt - monology o herectví, SPN 1981
Výukové metody
Projekt
Metody hodnocení
Analýza výsledků činnosti studenta
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2020, léto 2021.