DSDLY10 Nové technologie a materiály

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
2/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (přednášející)
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování předmětu Nové technologie a materiály DSDZY10
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu nové technologie a materiály je zprostředkovat posluchačům nové trendy v oboru a zároveň u nich rozvinout zájem o jejich sledování. V dnešní době, kdy se světelné i scénické technologie rozvíjejí extrémně rychlým tempem je průběžné sledování trendů jedním z pilířů úspěchu na pracovním trhu. Výuka předmětu Nové materiály a technologie probíhá na několika rovinách: 1) Ve spolupráci s dodavateli scénických materiálů, kteří na půdě školy představují novinky ze své produkce. 2) Vytvářením a společným studiem školní knihovny materiálů (viz. Forma způsobu ověření studijních výsledků) 3) Exkurzemi do výrobních provozů, případně do knihovny materiálů MatériO v Praze 3) Studiem odborných periodik, která škola předplácí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- bude mít aktuální informace o používaných a vyvíjených scénických materiálech a světelných a projekčních technologiích
- bude schopen poučeně sledovat vývoj v oboru
- vytvoří, případně rozšíří si vlastní databázi dodavatelů technologií
- bude schopen definovat vlastní požadavky v případě zadávání atypové výroby
Osnova
 • Nové hmoty - vývoj materiálů v divadelním prostředí i mimo něj.
 • Recyklace, 3D tisk. Návštěva provozů.
 • Návštěva databáze materiálů MatériO v Praze.
 • Scénické materiály (samety, plátna, speciální textilie) - prezentace výrobců Gerriets a Tüchler.
Literatura
 • BAUGH, Christopher. Theatre, Performance and Technology : The Development of Scenography in the Twentieth Century. New York : Palgrave Macmillan, 2005. 251 s. ISBN 978-1-4039-1697-6. info
 • Huhtamo, E.: From Kaleidoscomaniac to Cybernerd: Notes Toward an Archeology of Media, In. Ed.Druckerey, T.: Electric Culture: Technology and Visual Representation, New York 1994. info
 • MARGOLIS L. a ROBINSON A., Living Systems, innovative materials and technologies for landscape architecture, Berlin: Birkhauser, 2007, 191 s. info
 • Timothy Druckrey, editor. Electronic Culture: Technology & Visual Representation. New York: Aperture, 1997. ISBN: 0893816787. info
 • MATÉRIO. Material World 3: Innovative Materials for Architecture and Design. Amsterdam: Frame Publishers, 2011.
 • MATÉRIO. Material World 2: Innovative Materials for Architecture and Design. Amsterdam: Frame Publishers, 2007.
 • KULA, Daniel. Materiology: The Creative Industry's Guide to Materials and Technologies. Amsterdam: Frame Publishers, 2008.
 • ARROYO, Salvador Peréz - ATENA, Rossana - KEBEL, Igor. Emerging Technologies and Housing Prototypes. Delft: Berlage Institute, 2007.
Výukové metody
Seminář, pravidelné exkurze a prezentace výrobců světelné techniky a scénických materiálů
Metody hodnocení
Na konci semestru posluchač odevzdá vypracovaný “katalogový list” do školní databáze materiálů. Katalogový list musí obsahovat název a výrobce materiálu, technický popis, informaci o dostupnosti a rámcové ceně, případně vzorek. V případě, že katalogový list splní všechny náležitosti, je zařazen do knihovny a posluchač získává zápočet za splnění předmětu. Limit 10 vzorků.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021, léto 2022.