DSDLY10 Nové technologie a materiály

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (přednášející)
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 9:15–10:00 17, St 10:15–11:00 17, St 11:00–11:45 17
Předpoklady
Absolvování předmětu Nové technologie a materiály DSDZY10
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu nové technologie a materiály je zprostředkovat posluchačům nové trendy v oboru a zároveň u nich rozvinout zájem o jejich sledování. V dnešní době, kdy se světelné i scénické technologie rozvíjejí extrémně rychlým tempem je průběžné sledování trendů jedním z pilířů úspěchu na pracovním trhu. Výuka předmětu Nové materiály a technologie probíhá na několika rovinách: 1) Ve spolupráci s dodavateli scénických materiálů, kteří na půdě školy představují novinky ze své produkce. 2) Vytvářením a společným studiem školní knihovny materiálů (viz. Forma způsobu ověření studijních výsledků) 3) Exkurzemi do výrobních provozů, případně do knihovny materiálů MatériO v Praze 3) Studiem odborných periodik, která škola předplácí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- bude mít aktuální informace o používaných a vyvíjených scénických materiálech a světelných a projekčních technologiích
- bude schopen poučeně sledovat vývoj v oboru
- vytvoří, případně rozšíří si vlastní databázi dodavatelů technologií
- bude schopen definovat vlastní požadavky v případě zadávání atypové výroby
Osnova
 • Nové hmoty - vývoj materiálů v divadelním prostředí i mimo něj.
 • Recyklace, 3D tisk. Návštěva provozů.
 • Návštěva databáze materiálů MatériO v Praze.
 • Scénické materiály (samety, plátna, speciální textilie) - prezentace výrobců Gerriets a Tüchler.
Literatura
 • MARGOLIS L. a ROBINSON A., Living Systems, innovative materials and technologies for landscape architecture, Berlin: Birkhauser, 2007, 191 s. info
 • MATÉRIO. Material World 3: Innovative Materials for Architecture and Design. Amsterdam: Frame Publishers, 2011.
 • MATÉRIO. Material World 2: Innovative Materials for Architecture and Design. Amsterdam: Frame Publishers, 2007.
 • KULA, Daniel. Materiology: The Creative Industry's Guide to Materials and Technologies. Amsterdam: Frame Publishers, 2008.
 • Howes, Phil a Laughlin, Zoe: Material Matters. New Materials in Design. Blac Dog Press, 2012.
Výukové metody
Seminář, pravidelné exkurze a prezentace výrobců světelné techniky a scénických materiálů
Metody hodnocení
Na konci semestru posluchač odevzdá vypracovaný “katalogový list” do školní databáze materiálů. Katalogový list musí obsahovat název a výrobce materiálu, technický popis, informaci o dostupnosti a rámcové ceně, případně vzorek. V případě, že katalogový list splní všechny náležitosti, je zařazen do knihovny a posluchač získává zápočet za splnění předmětu. Limit 10 vzorků.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DSDLY10