DSCL307 Projektová dokumentace

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Stanislav Hrdlička (přednášející)
Štěpán Rusín (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 19:00–20:30 UCEBNY
Předpoklady
EVER ( DSCZ307 Projektová dokumentace )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Technické kreslení 1 a 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s konstrukčními a statickými principy konstrukcí použitelných v praxi scénografa a jejich materiálovými možnostmi. Mezi doplňující informace, se kterými jsou studenti seznámeni, patří zakreslování konstrukcí, čtení stavebních výkresů a tvorba modelů. Na závěr předmětu studenti konstruují vybraný objekt ze své tvorby v měřítku 1:1 až 1:10.
Osnova
 • Materiály:
  - druhy materiálů
  - základní vlastnosti materiálů
  - pojmy - síla, napětí, Hookeův zákon
  - namáhání materiálů - tahem, tlakem, smykem
  - kombinace namáhání materiálů
 • Základy statiky
  - stabilita - polohy tělesa
  - jednoduchý nosník
  - vzpěr
  - zatížení vlastní vahou
 • Tvorba modelů
  - materiály
  - současné modelovací metody (CNC stroje, 3D tisk a pod.)
 • Technické kreslení
  - čtení stavebních výkresů (půdorysy, řezy, druhy čar, kóty a pod.)
  - druhy projekcí, perspektiva
  - měřítka, kreslení detailů
 • Konstrukce modelu 1:1 až 1:10
Literatura
 • M. Rochla: Stavební tabulky. info
 • Fiala, Vávra: Strojnické tabulky. info
 • A. Doseděl a kol.: Čítanka výkresů ve stavebnictví. info
 • Ing. M. Sedláčková, Ing. Kratochvílová: Pozemní stavitelství, návody pro cvičení. info
 • Doc. ing. O. Ponča. Ing. M. Sedláčková: Pozemní stavitelství I, II. info
 • W. Nutsch: Konstrukce nábytku. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě odevzdané práce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021.