DJTL202 Základy scénografie I, II

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Kateřina Bláhová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 8:30–10:00 UCEBNY
Předpoklady
EVER ( DJTZ202 Základy scénografie I, II )
Základní znalosti z dějin divadla a dějin jevištní výpravy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty, kteří nestudují scénografii jako svůj obor, se základními pojmy a uvést je do problematiky oboru. Přiblížit jim myšlení a práci scénografa. STUDENTI ZÍSKAJÍ KOMPETENCE K POSUZOVÁNÍ SCÉNOGRAFICKÝCH PROJEKTŮ Z POHLEDU JEJICH REALIZACE.
Osnova
  • Největší postavy české scénografie - od Kysely přes Tröstera a Svobodu. Praktická cvičení: studenti vytvářejí kresby a výtvarné objekty na daná témata s důrazem na vnímání významu pojmů: barva - tvar - materiál - prostor - světlo - akce. Zabývají se dramatickou situací, atmosférou, hledáním klíče a koncepce
Literatura
    doporučená literatura
  • Ján Zavarský: Kapitolky zo scénografie. Druhé doplněné vydání. Osvetový ústav, Bratislava,. info
  • Věra Ptáčková: Česká scénografie XX.století. Odeon, Praha 1982. info
  • Věra Ptáčková, Vladimír Adamczyk: Zrcadlo světového divadla. Divadelní ústav, Praha, 1995. info
  • Jiří Vávra:Od impresionismu k postmoderně (Dějiny vizuálního umění), Nakladatelství Olomouc,. info
  • José Pijoan : Dějiny umění, Odeon, Praha 1980. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě docházky, průběžné práce v hodinách a odevzdání úkolů na daná témata a jeich prezentace.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2019/DJTL202