DJTL202 Základy scénografie I, II

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Kateřina Bláhová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 8:30–10:00 UCEBNY
Předpoklady
EVER ( DJTZ202 Základy scénografie I, II )
Základní znalosti z dějin divadla a dějin jevištní výpravy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty, kteří nestudují scénografii jako svůj obor, se základními pojmy a uvést je do problematiky oboru. Prohloubit orientaci v uměleckých směrech a myšlenkových proudech 20. století a vzájemných vlivech mezi architekturou, výtvarným uměním a divadlem. Přiblížit studentům myšlení a specifika práce scénografa.
Výstupy z učení
Student se bude po absolvování předmětu lépe orientovat v současné scénografii a v její historii. Prohloubí si přehled o kulturních tendencích a uměleckých směrech ve 20. století s důrezem na architekturu a výtvarné umění, které se scéngrafií úzce souvisejí. Teoretická část výuky ve spojení s praktickými drobnými výtvarnými úkoly by měla přinést vhled do specifické práce scénografa a vytvořit tak kvalitní předpoklady pro oboustraně obohacující spolupráci na společných projektech.
Osnova
 • Hrubý přehled zásadních osobností české scénografie a chrakteristika jejich stylu v kulturních a politických souvislostech doby. (Vlastislav Hofman, František Tröster, Bedřich Feurstein, Jiří Kroha, Bedřich Zelenka, Josef Čapek, výtvarníci E.F. Buriana, Josef Svoboda,..) Formou prezentací se studenti seznámí s tvorbou několika současných světových scénografů (Rober Wilson, Anna Viebrock, Katrin Brack, Boris Kudlička,..) Praktická cvičení: studenti vytvářejí kresby a výtvarné objekty na daná témata s důrazem na vnímání významu pojmů: barva - tvar - materiál - prostor - světlo - akce. Zabývají se překládáním a zhmotňováním pocitů, vyjadřováním atmosféry, hledáním klíče a koncepce k uchopení prostoru a výtvarného pojetí tématu.
Literatura
  doporučená literatura
 • Ján Zavarský: Kapitolky zo scénografie. Druhé doplněné vydání. Osvetový ústav, Bratislava,. info
 • Věra Ptáčková: Česká scénografie XX.století. Odeon, Praha 1982. info
 • Věra Ptáčková, Vladimír Adamczyk: Zrcadlo světového divadla. Divadelní ústav, Praha, 1995. info
 • Jiří Vávra:Od impresionismu k postmoderně (Dějiny vizuálního umění), Nakladatelství Olomouc,. info
 • José Pijoan : Dějiny umění, Odeon, Praha 1980. info
 • BAUHAUS, katalog, Stuttgart 1968. info
 • Caillois, R.: Hry a lidé. Maska a závrať. Praha 1998. info
 • Dějiny umění - malířství, sochařství, architektura, Kolektiv autorů, ARGO 1998. info
 • E. H. Gombrich: Příběh umění, Umění a iluze. info
 • GRAFFOVÁ, Jackie; OLIVEROVÁ Clare; VACKOVÁ-HUBATOVÁ, Lada. Svět umění XX. století: od postmodernismu po digital art. 1. vyd. Praha: ALBATROS, 2003. 280 s. ISBN 80-00-01179-4. info
 • Parramón, J.M. : Teorie barev. Nakladatelství Vašut 1998. info
Výukové metody
Pravidelná výuka - seminář, cvičení Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě docházky, průběžné práce v hodinách a odevzdání úkolů na daná témata a jeich prezentace.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019.