DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 8:30–10:00 104
Předpoklady
EVER ( DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství )
Žádné požadavky pro zápis.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést posluchače do reálií evropské kultury od jejích počátků až do novověku, a to se současným výkladem hlavních filosoficko-náboženských proudů, které formovaly evropské dějiny. Řecká antická filosofie (zvl. Platón a Aristotelés), biblická literatura, judaismus, křesťanství, římská stoia (Cicero, Seneka), římské právo, velké osobnosti přechodu k ranému křesťanství (Augustin, Boethius, Justinián), zrod evropských národních států, umění a estetika středověku, Dante Alighieri, české duchovní tradice, legendy, poutě, paměť míst, Shakespeare a evropské vědomí, raný novověk.
Výstupy z učení
Znalost evropských kulturních reálií, základních myšlenkových směrů, základních děl a osobností, které formovaly západní vědomí počínaje antickou filosofií a biblickou literaturou, přes římské právo a universalistický středověk k novověku.
Osnova
  • Cílem předmětu je uvést posluchače do reálií evropské kultury od jejích počátků až do novověku, a to se současným výkladem hlavních filosoficko-náboženských proudů, které formovaly evropské dějiny. Řecká antická filosofie (zvl. Platón a Aristotelés), biblická literatura, judaismus, křesťanství, římská stoia (Cicero, Seneka), římské právo, velké osobnosti přechodu k ranému křesťanství (Augustin, Boethius, Justinián), zrod evropských národních států, umění a estetika středověku, Dante Alighieri, české duchovní tradice, legendy, poutě, paměť míst, Shakespeare a evropské vědomí, raný novověk.
Literatura
  • Giovanni Reale: Kulturní a duchovní kořeny Evropy. CDK, Brno 2004
Výukové metody
Výklad památek, uměleckých děl a interpretace zadané literatury. Diskuse.
Metody hodnocení
Písemný test, ústní dozkoušení.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2021.