DSCL205 Technické kreslení II

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 14:15–15:45 UCEBNY
Předpoklady
EVER ( DSCZ205 Technické kreslení II )
Předpokladem studia je úspěšné absolvování předmětu Technické kreslení I a úspěšné absolvování předmětů Technické kreslení II a Scénografie II v zimním semestru.

U studentů se předpokládá základní uživatelská znalost PC, operačního systému Windows, práce se soubory a složkami.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základní znalosti 3D modelování v programu SketchUp.

Studenti se v předmětu naučí kreslit, modelovat a upravovat rovinné a prostorové objekty. Naučí se kótovat, přidávat materiály, exportovat obrázky a animace. Takto nabyté znalosti využijí v závěru semestru ve zpracování scénické dokumentace včetně perspektivy návrhu scény z předmětu Scénografie II v zimním semestru.
Osnova
  • Základy modelování ve SketchUp
  • Modelování scény
  • Návrh mobiliářového prvku
  • Technické řešení a rozkreslení mobiliářového prvku
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠVERCL, Josef. Technické kreslení a deskriptivní geometrie: pro školu a praxi.
  • DOSEDĚL, Antonín a kol. Čítanka výkresů ve stavebnictví
  • http://onlinesketchup.cz/kniha/ucebnice-sketchup/
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Návrh scény bude zpracován v programu SketchUp a bude prezentován vytištěnými výkresy opatřené jednotnou popiskou. Návrh mobiliářového prvku bude zpracován ručně na vhodném formátu papíru a bude opatřen jednotnou popiskou. Výkresy budou řádně očíslovány, popsány a seřazeny v tříklopé složce s jednotnou předepsanou popiskou. Větší výkresy budou správně složeny na formát A4.

Jednotlivé úkoly budou hodnoceny způsobem 100/100 bodů (správnost/grafická úprava). Na závěr bude hodnocení zprůměrováno.

V průběhu semestru je přihlíženo k celkovému zájmu studenta o danou problematiku. Účast na cvičení je povinná. Povoleny jsou maximálně 3 předem emailem (nejpozději k začátku hodiny) omluvené absence. Na pozdější omluvu nebude brán zřetel. Absence omluvené fakultou se do celkového počtu nezapočítávají. Nad rámec povolených absencí mohou být uznány pouze omluvy potvrzené lékařem. Absence nemají vliv na úlevy v počtu odevzdaných prací.

Klasifikovaný zápočet získá pouze ten, kdo má v pořádku docházku, odevzdá všechny úkoly ve stanoveném termínu a průměrně z nich získá alespoň 50 bodů (max. 100 bodů).

Hodnocení dle ECTS - A (100-90), B (89-80), C (79-70), D (69-60), E (59-50), F (49-0).
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021.