DRTL412 Audiovizuální propaganda

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
PhDr. Pavel Aujezdský (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 14:30–16:00 408
Předpoklady
EVER ( DRTZ412 Audiovizuální propaganda )
Absolvování předmětu v zimním semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky je ukázat studentům dramaturgie a scenáristiky v historické perspektivě vývoj, formy a metody propagandy ve filmu a v televizi a poukázat na rizika v profesi. Studenti budou seznámeni se základními teoretickými východisky propagandy ve filmu a v televizi a základními mechanismy propagandy
Výstupy z učení
Absolvent tohoto semestru bude schopen identifikovat - informační manipulace v nacistickém animovaném a dokumentárním filmu; - manipulace v zábavném hraném filmu; - protektorátní propaganda: zábava a klid na práci; - filmové žně a filmový festival pracujících; - poválečná indoktrinace československé společnosti; - manipulace a dezinformace studené války, vliv televize; - subverzivní postupy v nových médiích.
Osnova
 • Goebbels jako tvůrce moderní teorie propagandy. Televize v nacistickém Německu; obraz a slovo - zásadní význam komentáře. Československo - rezignace na kontrapropagandu. Filmový zápas v poslední chvíli – hraný film. Nacistická propaganda v Protektorátu - izolace, "klid na práci", zánava. Týdeníky a vznik českého anim.filmu pod německým vedením. Filmové žně – inspirace pro pozdější filmové festivaly pracujících. Studená válka - pokračování izolace a nové využití dezinterpretace, dezinformace, fabrikace. Deformovaný obraz historie jako tvorba nového vědomí historické kontinuity, argument a perspektiva. Nástup televize, tv a film jako nástroje ideologického a politického boje. Tv a film jako součást totalitní manipulace - totalitarismus a násilí. Formy totální propagandy; hraný film, dokument, anim. film a tv žánry jako propagandistické nástroje; proměny audioviz.propagandy - od primitivního tlaku k jemnějším formám subverze. Dezinformace. Rozpad sovětské sféry vlivu, iluze světa bez konfliktů - Česká republika opět mimo dění ve světě. Dezinformace ve válkách 90.let. - Irák 1991, 2003. Funkce médií. Propagandistické války v současnosti – náčrt problematiky. Ruská propaganda v nových médiích a televizi Rossia Today – ustavování nového komplexu s tradičními obsahy.
Literatura
  povinná literatura
 • Taylor Richard. Filmová propaganda: Sovětské Rusko a nacistické Německo. Praha: Academia, 2016.ISBN 978-80-200-2534-0.
 • Kopal Petr. Film a dějiny 4. Normalizace. ISBN 978-80-87292-26-6.
 • Kopal Petr. Film a dějiny 5. Perestrojka/přestavba. ISBN 978-80-87292-33-4.
 • Ptáček Luboš, Kopal Petr a kol. Film a dějiny 6. Postkomunismus.ISBN 978-80-87292-37-2.
  doporučená literatura
 • Kopal Petr a Blažek Petr. Film a dějiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-667-2.
 • Bittman Ladislav. Mezinárodní dezinformace: černá propaganda, aktivní opatření a tajné akce. Praha: Mladá fronta, 2000. Archiv. ISBN 80-204-0843-6.
Výukové metody
Přednáška s ukázkami.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021.