DDVLX01 Sborový zpěv

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Karel Hegner (přednášející)
Mgr. Petr Svozílek (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Hegner
Kabinet zpěvu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 19:45–21:15 IND
Předpoklady
EVER ( DDVZX01 Sborový zpěv )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět je zaměřen na zdokonalení celkové hudebnosti studentů s akcentem na posílení jejich pěveckých schopností. Během výuky se systematicky pracuje na zlepšení intonace i vnímání vícehlasu, na dynamice a rytmu, ale především na sdělnosti zpívaného textu a stylově správné interpretaci v rámci teamové spolupráce. Nadanější studenti mohou v tomto procesu výraznou měrou přispět ke zlepšení svých kolegů.
Osnova
  • Hlasová cvičení pro rozezpívání, důraz na správné vedení hlasu v dechové opoře, procvičování partů jednotlivých hlasových skupin (text, melodie), poté propojování do vícehlasů za pomoci klavíru nebo hudebního podkladu.
Literatura
    doporučená literatura
  • Originální notové materiály, vícehlasé transkripce písní různých žánrů,arr. Mac Huff, Kirby Shaw, Carl Strommen, Andy Back ad.,vlastní úpravy přizpůsobené požadavkům, dispozicím a potřebám studentů daného ročníku. info
  • Mertl, Ivo: Abeceda pro hudebníky, Brno 1999. info
  • Jelínek, Stanislav: Základní hudební pojmy, Kladno 2006. info
  • Kofroň, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu, Praha: 1985. info
  • Lýsek, František. Vokální intonace a rytmus. Praha :1955. info
  • Doležil, Metod. Intonace a elementární rytmus. Praha :1979. info
Výukové metody
Cvičení
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Metody hodnocení
Zimní semestr:
- zápočet na základě docházky a veřejného vystoupení (akce pořádané atelierem Divadlo a výchova)
Letní semestr:
- zápočet na základě docházky a klauzury - veřejné vystoupení při příležitosti slavnostního zahájení či zakončení festivalu Sítko
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.