DDVLX01 Sborový zpěv

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Svozílek (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Hegner
Kabinet zpěvu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet zpěvu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět je zaměřen na zdokonalení celkové hudebnosti studentů s akcentem na posílení jejich pěveckých schopností. Během výuky se systematicky pracuje na zlepšení intonace a vnímání vícehlasu, na dynamice a rytmu, ale především na sdělnosti zpívaného textu a stylově správné interpretaci v rámci teamové spolupráce. Nadanější studenti mohou v tomto procesu výraznou měrou přispět ke zlepšení svých kolegů.
Výstupy z učení
Schopnost správně intonovaného a sdělného pěveckého projevu v unisonu i vícehlasu.
Osnova
  • Hlasová cvičení pro rozezpívání, důraz na správné vedení hlasu na dechové opoře, procvičování partů jednotlivých hlasových skupin (text, melodie), poté propojování do vícehlasů za pomoci klavíru nebo hudebního podkladu. Teamová spolupráce.
Literatura
    doporučená literatura
  • Originální notové materiály, vícehlasé transkripce písní různých žánrů,arr. Mac Huff, Kirby Shaw, Carl Strommen, Andy Back ad.,vlastní úpravy přizpůsobené požadavkům, dispozicím a potřebám studentů daného ročníku. info
  • Mertl, Ivo: Abeceda pro hudebníky, Brno 1999. info
  • Jelínek, Stanislav: Základní hudební pojmy, Kladno 2006. info
  • Kofroň, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu, Praha: 1985. info
  • Lýsek, František. Vokální intonace a rytmus. Praha :1955. info
  • Doležil, Metod. Intonace a elementární rytmus. Praha :1979. info
Výukové metody
Cvičení
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 1,5
Metody hodnocení
Zimní semestr:
- zápočet na základě docházky a veřejného vystoupení (akce pořádané atelierem Divadlo a výchova či jiným ateliérem DF)
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.