DAALX25 Dabingová režie

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Sylva Talpová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DAAZX25 Dabingová režie )
Absolvování minimálně dvou let studia režie nebo dramaturgie, případně tří let činoherního či muzikálového herectví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
Získání přehledu o historii dabingu ve světě i u nás, seznámení se s různými typy převodů filmů do jazyka příjmové země. Zevrubně dále s procesem vzniku dabingu, technologií výroby a s disciplínami, které se prioritně váží k samotnému vzniku českého znění - s překladem, úpravou českých dialogů, dramaturgií, režijní přípravou, systémem obsazování, až po samotnou režii dabingového díla, včetně výsledného mixu. Obsahem praktických cvičení je i samostatná práce na úpravě českých dialogů a nadabování části scénáře (bez hereckých předpokladů, pouze z praktického hlediska)a základní orientace v nahrávací technologii.
Výstupy z učení
Student bude znát způsob, jakým porozumět dílu, včetně všech souvislostí a reálií. Předá herci informace o ději, postavě a vztazích k ostatním. Citlivě a logicky povede herce při realizaci české verze díla. Pochopí bezezbytku obsah pojmů vnitřní a vnější synchron, orientuje se v základních technických parametrech výroby dabingu a ručí za výsledný tvar díla.
Osnova
  • Úvod do studia Originální dialogová listina a překlad Obrazový materiál Úprava dialogů Práce se scénářem Dramaturgie Režie Technické aspekty režie dabingu Umělecké aspekty režie dabingu Obsazování rolí Princip herecké práce Vnější a vnitřní synchron Studiová etika Realizace díla
Literatura
    povinná literatura
  • Olga Walló: Režie dabingu. Kateřina Vlasáková: Specifika filmového překladu, Oldřich Kautský: Dabing, ano i ne. info
  • WALLÓ Olga: Režie dabingu, FAMU, 1987. info
Výukové metody
Teoretická přednáška Práce s textem a obrazem Práce s hercem
Metody hodnocení
Posouzení realizace dabingového díla od přípravy, výkladu, natočení, korekce synchronu, vedení herců v rámci jejich rolí, smíchání.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.