DSCLX11 Scénografický seminář

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
1/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Ján Zavarský (přednášející)
MgA. Kateřina Bláhová (pomocník)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
každou lichou středu 12:30–15:30 UCEBNY
Předpoklady
EVER ( DSCZX11 Scénografický seminář )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Célem semináře je poukázat na souvztažnost režie a scénografie a jejich vzájemnou inspiraci při tvorbě individuálního režijně - výtvarného stylu. Studenti tak získají lepší přehlad o českém divadle XX. století v návaznosti na kontexty evropského divadla.
Osnova
 • Cyklus přednášek s využitím videopreojekcí je věnován přehledu české režie a scénografie XX. století v kontextu evropského divadla. Na základě madailonu režisérů jsou charakterizované tvořivé dvojice, např. Karel Hugo Hilar – Vlastislav Hofman, Alfred Radok – Josef Svoboda – Ladislav Vychodil, Jan Grossman – Libor Fára, Jan Schmid - Miroslav Melena, atd.. Po prezentaci videa následuje komentář, informace o literatuře a diskuze.
Literatura
 • BRECHT, S.: The Theatre of Visions: Robert Wilson. London: Methuen Drama, 1994. info
 • Kouřil, M. : Ladislav Vychodil. Vyd. slov. fondu výtvarných umení 1964. info
 • LAJCHA, Ladislav. Ladislav Vychodil. Bratislava: Slovenský Tatran: Divadelný ústav, 2003. info
 • Ptáčková, V. : Česká scénografie XX. století. Odeon, Praha 1982. info
 • Ptáčková, V. : Zrcadlo světového divadla. Divadelní ústav, Praha 1995. info
 • Ptáčková, V. Divadlo na konci světa. Praha, 2009. info
 • PTÁČKOVÁ, V.: Divadlo života a smrti Tadeusze Kantora, in: Scéna , 21.1.1991, č. 2., s. 7. info
 • V.Ptáčková, B.Příhodová, S.Rybáková : Český divadelní kostým, Divadelní ústav 2011. info
 • Zavarský, Ján: Cesty novému priestovému kódu súčasnej scénografie. In Přednášky o divadel a umění. JAMU, Brno 2007. info
 • Zavarský, Ján: Kapitoly ze scénografie. JAMU, Brno 2011. info
Výukové metody
seminář, práce s obrazem, diskuze
Metody hodnocení
Podmínkou k udělení zápočtu je 70%-ní docházka a odevzdání zadané práce

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2017/DSCLX11