DDVL108 Divadelní projekt I – herecká průprava

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
0/4/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Eva Ventrubová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 14:30–16:00 4, Po 16:15–17:45 4
Předpoklady
EVER ( DDVZ108 Divadelní projekt I – herecká průprava )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
CÍLEM předmětu je seznámit studenty se základními hereckými a inscenačními dovednostmi a postupně je u nich rozvíjet. Důraz bude kladen nejen na vlastní tvorbu, ale i na pozici tzv. "aktivního diváka" a vzájemnou zpětnou vazbu.

DESKRIPTORY
V rámci předmětu se student rozvíjí v těchto oblastech:
- "bytí" na jevišti ("acting without acting", vnitřní pravdivost, využití vnějších impulzů)
- pohyb na jevišti (ovládání vlastního těla, kontakt s partnerem, se skupinou)
- základní inscenační dovednosti (tvorba situace, dramatické situace, jevištní situace; divák, sdělení)
Osnova
 • Jedná se o první setkání studentů s praktickou divadelní tvorbou v jejich studiu na ADaV. Předmět "Divadelní projekt I - divadelní adaptace" je prostorem pro základní průpravu studentů v herecké a inscenační práci.
  "Divadelní adaptace" v názvu předmětu je tedy chápána v širším slova smyslu, a to z několika stran:
  A) ADAPTACE NA DIVADLO - divadelní adaptace jako seznámení se s "divadelním světem" z pozice hráče, herce, tvůrce, inscenátora.
  B) ADAPTACE NA (SPOLEČNOU) TVORBU - divadelní adaptace jako průzkum divadelního času, prostředí a jazyka, hledání způsobů komunikace se sebou, s partnerem, se skupinou, s vedoucím tvorby, s divákem.
  C) DRAMATURGICKO-REŽIJNÍ ADAPTACE VE VLASTNÍ TVORBĚ - divadelní adaptace v užším slova smyslu - převod zvoleného východiska do divadelního jazyka v práci na konkrétním jevištním výstupu.
  Výstupem z předmětu na konci ak. roku bude workdemo jako náhled do dosavadní tvorby, které může být doplněno ukázkami konkrétních jevištních výstupů.
Literatura
 • Barba, E. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. IBSN 80-7008-109-0 (DÚ), ISBN 80-7106-369-X (NLN). info
 • Bogart, A. - Landau, T. Úhly pohledu: The Viewpoints Book. Přeložila Jana Svobodová. Praha: Divadelní ústav, 2007. ISBN 978-80-7008-210-2. info
 • Císař, J. Člověk v situaci. Praha: ISV nakladatelství, 2000. ISBN 80-85866-67-6. info
 • Císař, J. Proměny divadelního jazyka. Praha: Melantrich, 1986. 32-009-86. info
 • Císař, J. Základy dramaturgie: I. Situace. Praha: AMU, 2003. ISBN 80-7331-921-7. info
 • Císař, J. Základy dramaturgie: II. Dramatická postava. Praha: AMU, 2002. ISBN 80-7331-903-9. info
 • Císař, J. - Štěpánek, F. Základy činoherní režie. Praha: IPOS, 2000. ISBN 80-7068-150-0. info
 • Ejznštejn, S. M. Umenie mizanscény. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998. ISBN 80-85455-69-2. info
 • Hořínek, Z. O divadelní komedii. Praha: Pražská scéna, 2003. ISBN 80-86102-31-9. info
 • Kovalčuk, J. Téma: autorské divadlo. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2009. ISBN 978-80-86928-61-6. info
 • Sherhaufer, P. Čítanka z dějín divadelnej réžie I, II. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998. info
 • Svozilová-Drahanská, P. Proces tematizace a symbolizace v herním a jevištním jednání. Brno: JAMU, 2007. ISBN 978-80-86928-26-5. info
 • Vinař, J. Elementy herectví. Praha:AMU, 2002. info
 • Vostrý, J. Předpoklady hereckého projevu. Praha: MŠMT ČR, 1991. info
 • Vostrý, J. Režie je umění. Praha: Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, 2001. ISBN 80-85883-93-7. info
 • CÍSAŘ, J. Divadelní jarmárka Jana Císaře. 1. vyd. Hradec Králové: Volné sdružení východočeských divadelníků a Středisko amatérské kultury IMPULS, 2006. 131 s. ISBN 80-239-7905-1. info
 • Císař, J. Nástin metodiky amatérského herectví. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost; Hradec Králové: Krajské kulturní středisko, 1982. 59-248-81. info
Výukové metody
Formy výuky: cvičení, divadelní projekt
Metody výuky: metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů, práce s textem, diskuzní metody, průběžná reflexe
Metody hodnocení
Metody ověřování výsledků: soustavné sledování výkonu studentů, analýza výsledků činnosti studenta – profesní výkon
Předpokládá se 100% docházka.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.