DAALX77 Evropské mýty

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 16:15–17:00 104, Po 17:00–17:45 104
Předpoklady
Nejsou uvedeny žádné vstupní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámit studenty s mytologickými systémy Evropy a jejím narativním mytologickým odkazem. Evropské mýty volně navazují na taktéž dvousemestrální cyklus přednášek nazvaný Světové mýty (jehož absolvování však není podmínkou k zápisu do cyklu přednášek Evropské mýty).
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- orientovat se v podstatných literárních památkách evropského mytologického charakteru
- mít přehled o charakteru původního náboženství i panteonu dávných bohů u nejvýznamnějších evropských pohanských náboženství
- chápat historické kulturní i společenské souvislosti předkřesťanských kultur starověké, středověké a novověké Evropy, jakož i evropské křesťanské kultury
Osnova
 • Úvod do studia keltské mytologie (základní pojmy, zdroje keltských mýtů, lokality a svět keltských mýtů, archeologické nálezy ve vztahu k mytologii).
 • Protokeltské mýty.
 • Galské mýty a galský panteon.
 • Newgrange a cyklus keltského roku.
 • Irokeltské mýty, irsko-uladský cyklus.
 • Vikingsko-germánské mýty - úvod.
 • Starogermánský panteon, kosmologie, zdroje germánských mýtů.
 • Poetická Edda, Prozaická Edda.
 • Staroslovanské mýty - úvod (prameny k mytologii a náboženství starých Slovanů, slovanská kosmologie, dochované mýty).
 • Společní bohové starých Slovanů (před etnogenezí), idoly, náboženské reformy kyjevského knížete Vladimira I., archeologické nálezy.
 • Bohové ruského panteonu.
 • Původní náboženství severozápadních Slovanů.
 • Původní náboženství západních Slovanů.
 • Původní náboženství jižních Slovanů.
Literatura
 • Hudec, Ivan. Báje a mýty starých Slovanů (Bratislava, 1994). info
 • Máchal, Jan. Bájesloví slovanské (Olomouc, 1995). info
 • Page, R. I. Severské mýty (Praha, 2007). info
 • Pitro, Martin; Zdeněk Vokáč. Bohové dávných Slovanů (Praha, 2002). info
 • Profantová, Naďa; Profant, Martin. Encyklopedie slovanských bohů a mýtů (Praha, 2004). info
 • Sec, Ivan. Keltské mýty a legendy (Havířov, 2004). info
 • Spáčilová, Libuše. Germánská mytologie : svět germánských božstev (Olomouc, 1996). info
 • Šindlářová, Irena; Růžička, Josef. Mýty a báje starých Slovanů: božstva, svatyně, bájesloví, tradice (Olomouc, 2003). info
 • Téra, Michal. Perun : Bůh hromovládce (Červený Kostelec, 2009). info
 • Třeštík, Dušan. Mýty kmene Čechů (Praha, 2003). info
 • Vlčková, Jitka. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů (Praha, 1999, 2006). info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
kolokvium, rozprava o přečtené literatuře
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DAALX77