DAALX77 Evropské mýty

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 12:00–13:30 104
Předpoklady
EVER ( DAAZX77 Evropské mýty )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem přednášek je seznámit studenty se světem mýtů archaických národů Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie a Oceánie.
Osnova
 • Divadlo má své kořeny mimo jiné ve světě starobylých mýtů archaických kultur a s nimi často spjatých obřadů a rituálních úkonů (např. Mezopotámie, starověký Egypt, antika, asijské divadelní kultury, divadelní projevy původních amerických obyvatel apod.). Studenti se tak mají možnost seznámit s nejvýznamnějšími mýty starých neevropských národů, jejich různými verzemi, proměnami a možnými interpretacemi. V této souvislosti bude také prováděn bližší vhled do jednotlivých náboženských systémů, v nichž se tyto mýty utvářely, jakož i do jejich paradivadelních principů v souvislosti s danými mýty (jejich "inscenování" při náboženských slavnostech, resp. jejich "realizování" formou znovuuskutečnění při významných obřadech daných etnik). Na cyklus Světové mýty volně navazuje rovněž dvousemestrální cyklus přednášek Evropské mýty z okruhu předkřesťanské mytologie starých evropských etnik.
Literatura
 • Baines, John: Náboženství ve starověkém Egyptě: bohové, mýty a náboženská praxe. Neratovice, 2009. info
 • Curtis, Vesta Sarkhosh: Perské mýty. Praha, 1998. info
 • Dančo, Štěpán: O muži, který šel za Sluncem: legendy severoamerických Indiánů. Praha, 1996. info
 • Edmonds, Margot: Hlasy větrů: mýty severoamerických Indiánů. Praha, 2000. info
 • Horák, Jiří: Oheň na sněhu: mýty sibiřských lovců. Praha, 1998. info
 • Hruška Blahoslav, Matouš Lubor, Prosecký Jiří, Součková Jana: Mýty staré Mezopotámie. Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Praha, 1977. info
 • Kašpar, Oldřich: Děti Opeřeného hada: mýty, legendy a pohádky mexických Indiánů. Praha, 1996. info
 • Matouš, Lubor: Epos o Gilgamešovi. Praha, 1976, 1997. info
 • Prosecký, Jiří: Slova do hlíny vepsaná. Praha, 2010. info
 • Slavík, Ivan: Popol vuh. Praha, 1976, 2000. info
 • Ullrich, Jan F.: Mýty Lakotů, aneb Když ještě po zemi chodil Iktómi. Praha, 2002. info
 • Zbavitel, Dušan: Bohové s lotosovýma očima: hinduistické mýty v indické literatuře tří tisíciletí. Praha, 1986, 1997. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2021.