Interpretace a teorie interpretace

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Absolventi prokazují nadprůměrné všeobecné znalosti historických a kulturních souvislostí

- mají přehled o dosavadním vývoji vědeckého výzkumu na mezinárodní úrovni

- ovládají vědecko-výzkumné pracovní metody, které dokáži aplikovat na principy vlastní um

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • publikační činnosti v odborném tisku, tvorby skript, monografií i vědeckých prací
  • je připraven pro náročnou uměleckou činnost a souhrn znalostí jej předurčuje k vysoce odborné a kvalifikované úrovni výuky na vysokoškolských institucích univerzitního charakteru
(?)

Absolvent má mnohostrannou možnost uplatnění, je schopen publikační činnosti v odborném tisku, tvorby skript, monografií i vědeckých prací, je připraven pro náročnou uměleckou činnost a souhrn znalostí jej předurčuje k vysoce odborné a kvalifikované úrovni výuky na vysokoškolských institucích univerzitního charakteru.

(?)

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

(?)

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní doktorskou zkouškou z vybraných předmětů obhajobou dizertační práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba disertační práce, státní doktorská zkouška

(?)
16
Aktivní studenti
40

Specifikace oboru

Obor: Interpretace a teorie interpretace
Zkratka: TEORINT
Kód: 8201V093
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P8201 D-HUDUM Hudební umění
Hudební fakulta
Obor zajišťuje:
Hudební fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.