angličtinaPřihlášení do IS JAMU

Přednášky, kurzy, workshopy - pro studenty či zaměstnance JAMU i širokou veřejnost

Máte-li zájem o více přednášek, registrujte se na každou zvlášť, systém Vám (z evidenčních důvodů) nepovolí mít v jedné objednávce více přednášek naráz.

Finanční gramotnost
Finanční gramotnost

Bezplatný kurz finanční gramotnosti, kdy se dozvíte, jak hospodařit s penězi a nastavit si vlastní portfolio a jak se vyznat se na finančním trhu.

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Průkazy

Vydávání průkazů JAMU se řídí Směrnicí JAMU o zavedení a používání průkazů na Janáčkově akademii múzických umění v Brně:
Směrnice JAMU o zavedení a používání průkazů na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Pro tisk průkazu je nezbytné, aby osoba průkazu byla vyfotografována pro IS na k tomu určeném pracovišti JAMU, tedy na Informačním centru JAMU:
Stránky informačního centra

Pokud Vaše fotografie není v IS pro účely tisku průkazu zavedena, není možno kartu vytisknout a budete vyzváni k dostavení se na Informační centrum JAMU k vyfotografování.

Po objednání a zaplacení balení bude karta předána k tisku, hotová k dispozici bude přibližně do 10ti dnů od zaplacení.

K vyzvednutí karty budete vyzváni emailem, kartu si vyzvedáváte na Informačním centru JAMU

Některé druhy průkazů, které jsou zde nabízeny, jsou vydávány ZDARMA, objednání těchto průkazů Obchodním centrem JAMU slouží jako evidence Vašeho zájmu o daný průkaz a při objednání proto nebudete vyzváni k platbě.

Všechny vaše objednávky učiněné pomocí Obchodního centra najdete v přehledu objednávek:
Přehled objednávek
Jakmile je zde Vaše objednávka označena příznakem "vyřízeno", průkaz byl předán do tisku

Stav Vašich průkazů a taktéž stav žádostí o tisk karty můžete vidět online v:
Stav průkazů

Pro objednání jakéhokoliv průkazu/přelepky musíte být přihlášeni v IS SVÝM ÚČTEM

Průkazy ITIC a ISIC vyžadují předání Vašich osobních údajů společnosti GTS ALIVE.
Údaje budou poskytnuty v tomto rozsahu: číslo karty, typ karty, stav karty, datum vydání karty, datum konce platnosti karty, číslo čipu, jméno, příjmení, datum narození, fotografie, název instituce, e-mail pro GTS.

Pro průkazy ISIC a revalidační přelepky ISIC je smlouva o poskytnutí těchto údajů součástí objednávky daného průkazu.

Pro průkazy ITIC a revalidační přelepky ITIC je třeba aby pedagog odsouhlasil smlouvu přímo v IS:

Smlouva ITIC

Aplikace umožní odsouhlasení smlouvy pouze osobám majícím nárok na průkaz ITIC/revalidační přelepku ITIC. Smlouvu můžete odsouhlasit nezávisle na objednání průkazu/přelepky, učiníte-li tak před objednáním, urychlíte vyhotovení průkazu/vydání přelepky. Vaše osobní údaje nebudou v žádném případě předány, odsouhlasíte-li smlouvu a průkaz/přelepku pak neobjednáte. Naopak bez odsouhlasení této smlouvy nelze průkaz vystavit a přelepku vydat.

Případné další podrobnosti a pokyny jsou uvedeny u jednotlivých balení.

První průkazy

Pro objednání průkazů z této sekce nesmíte mít dosud vydán žádný průkaz daného druhu (ITIC,ISIC,Studentský bez licence, zaměstnanecký), pokud potřebujete vydat náhradní průkaz za ztraccený/ukradený, pokračujte do sekce "Další průkazy". Obchodní centrum kontroluje stav Vašich průkazů a nedovolí Vám objednat první průkaz vícekrát.

Objednávejte vždy jen jeden průkaz, nelze mít současně více průkazů

Pokud potřebujete prodloužit licenci stávajícího průkazu ITIC/ISIC, neobjednávejte v této sekci, ale pokračujte do sekce "Revalidační přelepky"

Další průkazy

Pro objednání průkazů z této sekce musíte mít již vydán průkaz daného druhu (ITIC,ISIC,Studentský bez licence, zaměstnanecký) a ten musí být nahlášen jako ztracený. Obchodní centrum kontroluje stav Vašich průkazů nezapomeňte proto navštívit Informační centrum JAMU a ztrátu/krádež zde nahlásit.

Stránky informačního centra

Objednávejte vždy jen jeden průkaz, nelze mít současně více průkazů

Pokud potřebujete prodloužit licenci stávajícího průkazu ITIC/ISIC, neobjednávejte v této sekci, ale pokračujte do sekce "Revalidační přelepky"

Průkaz účastníka kurzu CŽV

Zde objednáváte první i další průkazy účastníka kurzu CŽV. Objednáváte-li další průkaz účastníka kurzu CŽV, je třeba navštívit Informační centrum JAMU a nahlásit ztrátu/krádež předešlého průkazu, bez tohoto nahlášení nelze další kartu účastníka kurzu CŽV objednat. Obchodní centrum kontroluje stav Vašich průkazů nezapomeňte proto navštívit Informační centrum JAMU a ztrátu/krádež zde nahlásit.

Stránky informačního centra

180 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Alive ID Absolvent

Zde objednáváte průkaz Alive ID Absolvent

Pro objednání průkazu musíte být absolventem/absolventkou univerzity

Revalidační přelepky

Pro objednání revalidační známky ITIC/ISIC na daný kalendářní rok musíte mít vydán průkaz ITIC či ISIC a musíte splňovat podmínky pro její vydání. Obchodní centrum kontroluje stav Vašich průkazů a nároků na známku a nedovolí Vám objednat známku na kterou nemáte nárok.