angličtinaPřihlášení do IS JAMU

Struktura regálu

 • Regál fakulty strukturujeme do sekcí podle typu nabídky (konference, CŽV, ISIC, …).
 • U větších a významnějších regálů lze doplnit ilustrační foto s prokliky na podnadpisy (kotvy ve stránce).
 • Jednotlivé sekce jsou vizuálně odděleny pomocí pruhů a nadpisů a vede na ně kotva z úvodního obrázku (pokud je).
 • Název kotvy vkládáme za značku, kterou začíná pruh - viz "responzivní pruhy".

<div class="panel-img" style="background: url('fi-regal.jpg') center 60% no-repeat;">
<div>
<h4><a href="#kotva1">Podnabídka 1</a></h4>
<h4><a href="#kotva2">Podnabídka 2</a></h4>
</div>
</div>

Přidání nadpisu

== Nadpis – počet = odpovídá úrovni nadpisu

Nadpis 2. úrovně

Nadpis 3. úrovně

Nadpis 4. úrovně

Nadpis 5. úrovně

Responzivní pruhy

Bílý: otevření: =[kotva zavření: ]=
Šedý: otevření: ==[kotva zavření: ]==

 • Kotva - nepovinný identifikátor v rámci stránky, na který lze odkazovat například z menu.
 • Na stránce se začíná vždy bílým pruhem.
 • Pruhy upravují i rozmístění boxíků na stránce, je potřeba vždy použít alespoň jeden.

Sloupce

 • Regál lze vertikálně rozdělit do sloupců. Levý pro text: =l[ zavření: ]l=
  Pravý pro obrázek: =p[obrazek.jpg]p=

Balení a odkazy

 • Balení můžeme v regálu zobrazit buď jako box - preferovaná varianta, nebo jako odkaz na řádku.
 • Do boxu můžeme umístit i odkaz na jiný regál.

Přidání odkazu na balení nebo regál jako box

 • Adresa obrázku, pokud není uvedena celá adresa, se počítá z /pics/

{{ODKAZ|OBRAZEK|NADPIS|POPIS}}
{{95172|polo-zelene-panske.jpg|Polokošile IS MU|pánská, zelená, velikost M}}
{{/fakulta/fss/|fss-regal.jpg|Regál FSS|proklik na fakultní regál}}

Regál FSS
Regál FSS

proklik na fakultní regál

Zobrazit nabídku

Přidání odkazu na balení nebo regál na řádek

[[ODKAZ|POPIS]]
[[95172|Polokošile IS MU]]
[[/fakulta/fss|Regál FSS]]

Regál FSS

Odkaz jako tlačítko

Jako odkaz, ale s mříží na konci názvu:
[[url|nazev#]]
[[/fakulta/fss|Regál FSS#]]
{{/fakulta/fss|fss-regal.jpg|Regál FSS|#}}

Regál FSS

Odkazy mimo Obchodní centrum MU

 • Odkazy tvoříme pomocí HTML kódu:
  <a href="https://is.muni.cz/auth/do/fi/is/oc/shop/fakulta/fss/test/vzor/adresa" title="text v bublině">text</a>
  • adresa - adresa ve formátu URL (např. http://www.muni.cz/)
  • text - text, který se zobrazí jako odkaz na uvedenou adresu
  • text v bublině - text, který se zobrazí po najetí kurzoru myši nad odkaz (není povinný>)
 • Příklad: <a href="http://www.muni.cz/" title="MU">Masarykova univerzita</a> Tímto zápisem dostaneme odkaz:
  Masarykova univerzita
  Pokud chceme, aby se odkaz zobrazoval v novém okně tak musí být doplněn o následující:
  <a href="http://www.muni.cz/" class="okno" target="_blank">Masarykova univerzita</a>
  Tímto zápisem dostaneme odkaz:
  Masarykova univerzita

Balení a věci

 • Balení se běžně jmenuje stejně jako věc, pak se zobrazuje popis balení a popis věci pod sebou. Název se tak nezobrazuje dvakrát. Popis balení není nutný.
 • Pokud se názvy balení a věci liší, pak je nějaký důvod proč, tzn. balení je upřesnění věci (například sleva). Pak je cílem mít v popisu balení důvod, proč se liší od popisu věci. Neduplikují se informace z popisu věci.
 • Pokud je popis balení dostatečně krátký (nyní 200 znaků), pak se popis věci neskrývá. Platí pro předmětová i nepředmětová balení.
 • Pokud je popis balení dlouhý nebo pokud má balení více věcí (tzn. pak se popis věci (věcí) skryje. Rozbalení se provede kliknutím na „plus“
 • Ovlivnit skrytí nelze nastavením balení - ke skrytí nedojde, pokud je text popisu balení krátký nebo naopak: ke skrytí dojde vždy u víceprvkových balení předmětových i nepředmětových balení.

Formátování textu

Odrážkový výčet bodů

Proto, abychom vytvořili odrážkový seznam je nutné text zapisovat následovně.

 • Text strukturujeme po řádcích - tzn. za každým řádkem stiskneme klávesu Enter
 • Na začátku každého řádku musí být uveden symbol * (hvězdička)
  • Pokud chceme seznam zanořovat, tak na začátku řádku napíšeme symbol hvězdičky dvakrát

Příklad

 • Na začátku každého řádku musí být uveden symbol hvězdičky, aby se vytvořila odrážka

* Na začátku každého řádku musí být uveden symbol hvězdičky, aby se vytvořila odrážka

Zvýrazňování textu
 • Text zvýrazňujeme pouze v odůvodněných případech (nová nabídka, důležitá informace, …)
 • Ke zvýraznění textu používáme následující možnosti:
  ZápisVzhledPoužití
  <b>zvýrazněný text</b>zvýrazněný textdůležitá informace v textu jako např. datum konání věci
  <b class="durazne">Novinka!</b>Novinka!používáme pro nové a akční nabídky
  <b class="nedurazne">Aktuálně není v prodeji</b>Aktuálně není v prodejiinformace o žádné nabídce ve stálé sekci
  <i>(doplňující informace)</i>(doplňující informace)doplňující informace

Vložení obrázku

 • Obrázky vkládáme jednoduše tímto zápisem: {{ název souboru i s příponou }}
  • Název souboru - napíšeme název souboru, který chceme vložit včetně přípony (.jpg, .png, …). Pozor! soubor musí být uložen na stejném místě jako regál, ve kterém se má zobrazovat.
 • Příklad
  {{image.jpg}}

Vložení tabulky

 • Tabulky mohou v odůvodněných situacích napomoci s přehledností regálu a napomoci v orientaci uživatelů
 • Tvoříme je pomocí HTML kódu pro tvorbu tabulky, který má následující podobu:

  <table class="data1">
  <tr><th>Nadpis 1. sloupce</th><th>Nadpis 2. sloupce</th></tr>
  <tr><td>text 1. buňky</td><td>text 2. buňky</td></tr>
  <tr><td colspan="2">buňka roztažená přes dva sloupce</td></tr>
  </table>

  • celá tabulka začíná a končí touto dvojicí značek <table class="data1"> a </table >
  • mezi těmito značkami používáme dvojici značek <tr> a </tr>, které označují řádky tabulky
  • mezi značky pro řádky tabulky zapisujeme dvojice značek pro buňky tabulky. Tato dvojice značek je <td> a </td> pro obyčejné buňky nebo <th> a </th> pro buňky obsahující nadpis
   • pokud chceme, aby buňka byla roztažená přes více sloupců tabulky, tak do značky pro tvorbu buňky uvedeme <td colspan="2"> (číslo udává počet sloupců, přes které bude buňka roztažena)
  • mezi značky pro buňky tabulky již zapisujeme text, který se má uživateli zobrazit
 • Příklad - zápisem HTML kódu tabulky uvedeného výše získáte následující tabulku:

  Nadpis 1. sloupceNadpis 2. sloupce
  text 1. buňkytext 2. buňky
  buňka roztažená přes dva sloupce

Odkazy

Odkazy v regálu jsou trojího typu:

1) odkazy na jiné místo v Obchodním centru MU

 • Tyto odkazy používáme pokud chceme odkázat do jiné části OC MU
 • Odkaz vytvoříme následujícím zápisem:
  [[ adresa kam chcete odkázat | text odkazu %% text v bublině]]
  • adresa - uvádí se ve tvaru části adresy z dokumentového serveru a to od složky shop (ukázáno na příkladě).
  • text odkazu - text, který se zobrazí jako odkaz na uvedenou adresu
  • text v bublině - text, který se zobrazí po najetí kurzoru myši nad odkaz (není povinný, pokud nechceme tak ze zápisu vypustíme %% text v bublině)
 • Příklad:
  [[ /fakulta/fss/test/vzor/ | Toto je odkaz na tento manuál %% úžasný manuál]]

  Tímto zápisem dostaneme odkaz:
  Toto je odkaz na tento manuál

Publikace

 • Publikace vkládáme obdobně jako odkazy, jen místo adresy uvedeme prostřední dvojčíslí ISBN publikace např.: [[210-4742]]. Nebo alternativně můžeme využít zápisu [[ id balení# ]].
 • Pokud chceme zobrazit více publikací zároveň, tak jednotlivé odkazy zapisujeme pod sebe:
  [[210-4742]]
  [[7419-003]]
 • Pokud je publikace nabízena i v elektornické podobě (pdf), tak lze využít zápis: [[33440 # # 55654 # E-kniha - 105 Kč]]
  • formát tohoto zápisu je následující: [[ 1. balení # # 2. balení # text]]
   • 1. balení - id balení, které se bude primárně nabízet (zobrazené jako klasiká publikace v OC)
   • 2. balení - id balení, které se zobrazuje jako textový odkaz v rámci 1. balení
   • text - text odkazu 2. balení

Skrytí části regálu

 • Pokud nechceme smazat nějakou neaktuální nabídku, která se bude např. v budoucnu opakovat, tak takovou nabídku můžeme skrýt (tzn. nebude se zobrazovat zákazníkům v OC, ale pořád bude v souboru regal.txt).
 • Nabídku, kterou takto chceme skrýt obalíme do těchto značek:
  -----[ „definice skryté nabídky (nadpisy, popisy, tabulky, …)“ ]-----