angličtinaPřihlášení do IS JAMU

Obchodní centrum Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Poplatky

Poplatek za promoci pro akademický rok 2020/2021 - HF
Poplatek za promoci pro akademický rok 2020/2021 - HF

Poplatek za promoci pro akademický rok 2020/2021 - HF

200 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Konzultace

Konzultační hodiny pro zájemce o studium hudební produkce (bakalářské studium) 1 termín
Konzultační hodiny pro zájemce o studium hudební produkce (bakalářské studium) 1 termín

Konzultační hodiny pro zájemce o studium hudební produkce jsou určeny uchazečům o studium, kteří mají zájem zjistit více o oboru, nebo podat přihlášku

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Konzultační hodiny pro zájemce o studium hudební produkce (bakalářské studium) 2 termín
Konzultační hodiny pro zájemce o studium hudební produkce (bakalářské studium) 2 termín

Konzultační hodiny pro zájemce o studium hudební produkce jsou určeny uchazečům o studium, kteří mají zájem zjistit více o oboru, nebo podat přihlášku

0 Kč
Koupit | Podrobnosti

Kurzy

Zkouška z českého jazyka
Zkouška z českého jazyka

Test osahuje písemnou část gramaticko-lexikální, dále část, v níž se ověřuje porozumění psanému českému textu a mluvenému slovu, a část věnovanou samostatnému písemnému projevu uchazeče/uchazečky

3 000 Kč
Koupit | Podrobnosti

Mezinárodní mistrovské kurzy
Mezinárodní mistrovské kurzy

platí účastníci, kteří kurzy navštěvují poprvé

1 100 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Mezinárodní mistrovské kurzy - sleva pro abonenty
Mezinárodní mistrovské kurzy - sleva pro abonenty

platí účastníci, kteří tyto kurzy absolvovali v minulosti

800 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku HF – Básníci klavíru IV (online)
Univerzita třetího věku HF – Básníci klavíru IV (online)

Univerzita třetího věku na HF JAMU
Kurz: Básníci klavíru IV
Letní semestr akademického roku 2020/2021
Forma výuky: online
Zahájení: 19. 3. 2021

550 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Univerzita třetího věku na HF JAMU – Kapitoly z hudební historie (online)
Univerzita třetího věku na HF JAMU – Kapitoly z hudební historie (online)

Univerzita třetího věku na HF JAMU
Kurz: Kapitoly z hudební historie (online)
Letní semestr akademického roku 2020/2021
Forma výuky: online
Zahájení: 16. 4. 2021

440 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Univerzita třetího věku na HF JAMU – Básníci klavíru V, skupina č. 1 (13.00–14.30 hod.)
Univerzita třetího věku na HF JAMU – Básníci klavíru V, skupina č. 1 (13.00–14.30 hod.)

Univerzita třetího věku na HF JAMU
Kurz: Básníci klavíru V, skupina č. 1 (13.00–14.30 hod.)
Zimní semestr akademického roku 2021/2022
Forma výuky: prezenční
Zahájení: 22. 10. 2021

440 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Univerzita třetího věku na HF JAMU – Básníci klavíru V, skupina č. 2 (15.00–16.30 hod.)
Univerzita třetího věku na HF JAMU – Básníci klavíru V, skupina č. 2 (15.00–16.30 hod.)

Univerzita třetího věku na HF JAMU
Kurz: Básníci klavíru V, skupina č. 2 (15.00–16.30 hod.)
Zimní semestr akademického roku 2021/2022
Forma výuky: prezenční
Zahájení: 22. 10. 2021

440 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Univerzita třetího věku na HF JAMU – Osobnosti hudebního Brna – vzpomínky a názory
Univerzita třetího věku na HF JAMU – Osobnosti hudebního Brna – vzpomínky a názory

Univerzita třetího věku na HF JAMU
Kurz: Osobnosti hudebního Brna – vzpomínky a názory
Zimní semestr akademického roku 2021/2022
Forma výuky: prezenční
Zahájení: 12. 11. 2021, 10.00–11.30 hod.

440 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Přednášky, kurzy, workshopy katedry Hudební produkce - pro studenty či zaměstnance JAMU i širokou veřejnost

Moje umění na hudebním trhu
Moje umění na hudebním trhu

Studujeme, abychom se naučili interpretačním technikám, abychom se dokázali umělecky vyjádřit a stali se progresivními osobnostmi. Učíme se spoléhat se sami na sebe, věřit svým nápadům a schopnosti je realizovat. Jakmile jsme připraveni, naše výsledky a nabyté schopnosti budeme prezentovat na hudební trhu. Stejně jako v hudbě samotné, i na hudebním trhu platí určité zákonitosti. Něco v něm rezonuje, něco ne. Existence díla a umělce na trhu je pro začínajícího profesionálního hudebníka posunem na další level. Jak s tímto posunem začít, kdo nám může pomoci, co můžeme udělat sami pro sebe, jak můžeme mít svoji práci zorganizovanou, a zároveň zůstat kreativní a jak se z toho nezbláznit? To vše se dozvíte na této přednášce od MgA. Michaely Bókové.

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Kurz fotografování (1. ročník BcA. stupně studia)
Kurz fotografování (1. ročník BcA. stupně studia)

Kurz fotografování (1. ročník BcA. stupně studia)

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Kurz fotografování (2. ročník BcA. stupně studia)
Kurz fotografování (2. ročník BcA. stupně studia)

Kurz fotografování (2. ročník BcA. stupně studia)

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Značka a její tvorba
Značka a její tvorba

Víte, co je značka a jak začít budovat svou osobní značku jako umělce? V rámci kurzu Značka a její tvorba se zaměříme na pojmenování nástrojů prvků brandingu (budování značky), které lze využít nejen k poznání, kdo jsem já jako umělec, ale v čem jsem unikátní. Mimo to si také povíme, co je to marketing, PR, marketingová komunikace a jaké kanály můžeme ke komunikaci využít.

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Můj projekt a jeho realizace
Můj projekt a jeho realizace

Plánujete vlastní projekt? Nebo chcete jen uspořádat koncert? Na této přednášce MgA. Barbory Mikolášikové se dozvíte, jak plánovat a realizovat projekt tak, abyste na nic nezapomněli. Ukážeme si jednoduché nástroje a techniky, které vám umožní přemýšlet nad projektem v širším kontextu a uvědomit si rizika. S těmito nástroji si pak můžete troufnout i na rozsáhlejší akce a budete vědět, že se v plánování a přípravách neztratíte.

0 Kč
Koupit | Podrobnosti

Jak podnikat v oblasti umění
Jak podnikat v oblasti umění

Jak podnikat v oblasti umění

0 Kč
Koupit | Podrobnosti