logo Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace
Děkanát
54511026 KKI Děk HF Hudební fakulta JAMU

Garantovaná výuka

vedoucí katedryprof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci