H60107VCz Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/8. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Štěpán Švestka (seminar tutor)
MgA. Miroslav Zicha (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Jozef Podhoranský
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně absolvovaný předmět H60102VIl - Hra na nástroj I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Cello (programme HF, Hstru:N)
 • Cello (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Student intenzivně rozvíjí své technické a hudební dovednosti. Na konkrétních náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Repertoár je zaměřen nejen na přípravu absolventského projektu, ale současně je směřován na přípravu pro výběrová řízení nebo interpretační soutěže. Student rovněž rozšiřuje a prokazuje široké znalosti v oblasti violoncellového repertoáru, orientuje se i v soudobých trendech vývoje techniky. Výuka rovněž podporuje schopnost strukturovaného verbálního projevu, abstraktního myšlení, analýzy a syntézy a důležitou schopnost sebereflexe. Součástí výuky předmětu je uspořádání recitálu a příprava na interpretační soutěže nebo konkurzy.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje; - výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Syllabus (in Czech)
 • Student rozšiřuje a prokazuje široké znalosti v oblasti violoncellového repertoáru a repertoáru komorních ansámblů, ovládá základní principy pedagogické práce a podrobně se orientuje v soudobých trendech metodiky výuky hry na violoncello, orientuje se v sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů.
 • Repertoár obsahuje reprezentativní violoncellová díla různých stylů a forem v nejvyšší interpretační obtížnosti, případně originální, dramatugicky přínosný repertoár.
 • Díla pro sólové violoncello: J. S. Bach, M. Reger, Z. Kodály, E. Ysaÿe, B. Britten, W. Lutoslawski apod.
 • Virtuózní violoncellové skladby: D. Popper, F. A. Servais, G. Goltermann, K. Davidov, G. Cassadó apod.
 • Stěžejní velké violoncellové sonáty: L. van Beethoven, F. Schubert, E. Grieg, F. Chopin, J. Brahms, R. Strauss, C. Franck, C. Debussy, F. Poulenc, D. Šostakovič, S. Prokofjev apod.
 • Violoncellové skladby autorů 2. poloviny 20.století až po současnost: S. Barber, B. Britten, J. Novák, P. Eben, A. Šnitke, A. Pärt apod.
Literature
  recommended literature
 • Alexanian, D.: Traité théorique et pratique du Violoncelle, Édition littéraires et musicales. A. Z. Mathot, Paris 1922
 • Becker H.: Mechanik und Aesthetik des Violoncellspiels. Universal-Edition, Wien 1929
 • Mantel G.: Cellotechnik. Schott Music, Mainz 1972
 • Tortelier P.: How I Play, How I Teach. Chester Music, London 1976
 • Pappe W., Boetcher W.: Das Violoncello. Schott Music, Mainz 2005
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/H60107VCz